Κριτήρια και παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες σε φυσικές καταστροφές – ανάλυση σχεδίου προσομοίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839034 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Γεώργιος Φιλντίσης, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κριτήρια και παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες σε φυσικές καταστροφές – ανάλυση σχεδίου προσομοίωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κριτήρια και παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες σε φυσικές καταστροφές – ανάλυση σχεδίου προσομοίωσης
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης αποτελούν οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες ανάγκες που προκαλούνται από τη βίωση φυσικών καταστροφών. Ο κύριος σκοπός της είναι να διερευνηθούν τόσο οι ανάγκες που άμεσα δημιουργούνται όσο και η αξιολόγηση τους. Για το σκοπό αυτό γίνεται εκτενής ανάλυση της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος μέσα από την επισκόπηση των τρόπων, μεθόδων και σχεδίων αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, περιγράφεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας, καθώς και ο τρόπος καταγραφής και διερεύνησης του κινδύνου και της τρωτότητας κάθε κοινωνίας. Η ανάλυση από μελέτη άσκησης προσομοίωσης αντιμετώπισης καταστροφών σε ευρωπαϊκό έδαφος ολοκληρώνει το πεδίο ανάλυσης και εμπλουτίζει την έρευνα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα των θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων του θέματος με έμφαση στις προτάσεις ανασχεδιασμού και βελτίωσης λειτουργίας των υπαρχόντων μηχανισμών και διαδικασιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές καταστροφές, Κίνδυνος, Τρωτότητα, Ανάγκες, Πολιτική Προστασία, Άσκηση προσομοίωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
292
Αριθμός σελίδων:
285

Giannopoulos Panagiotis Master.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.