Υπερηχογραφική αξιολόγηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα σε γυναίκες με καρκίνο μαστού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839049 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Λιοβάρου Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βώρος Διονύσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φραγκουλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπερηχογραφική αξιολόγηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα σε γυναίκες με καρκίνο μαστού.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπερηχογραφική αξιολόγηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα σε γυναίκες με καρκίνο μαστού.
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η προεγχειρητική σταδιοποίηση της μασχάλης σε ασθενείς με
καρκίνο μαστού, αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της σύγχρονης χειρουργικής
ογκολογίας, αφού καθορίζει τόσο την πρόγνωση όσο και τη θεραπευτική
προσέγγιση της γυναίκας. H διαδικασία του φρουρού λεμφαδένα έχει γίνει η
«χρυσή σταθερά» για την αξιολόγηση της μασχάλης σε ασθενείς με πρώιμο
καρκίνο μαστού, χωρίς ωστόσο να στερείται επιπλοκών ή ψευδώς αρνητικών
ευρημάτων.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συγκρίνει συγκεκριμένα
υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά των μασχαλιαίων λεμφαδένων με τα
αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εξέτασής τους και να ελέγξει τη
διαγνωστική αξία των υπερήχων στην αναγνώριση της μεταστατικής
διήθησης. Tέλος να εκτιμήσει αν το υπερηχογράφημα θα μπορούσε δυνητικά
να αντικαταστήσει την SLNB* στην σταδιοποίηση της μασχάλης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μονάδα μαστού της Ά Προπαιδευτικής
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 12 γυναίκες με ιστολογικά
επιβεβαιωμένο καρκίνο μαστού, εξετάστηκαν υπερηχογραφικά στην μασχάλη.
Η μελέτη έλαβε χώρα από τον Φεβρουάριο 2018 μέχρι τον Ιούλιο του 2018,
Οι λεμφαδένες αξιολογήθηκαν με συμβατικό B-mode υπερηχογράφημα ως
προς τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (σχήμα, πάχος φλοιού, πύλη), με
έγχρωμο Doppler ως προς το πρότυπο αγγείωσής τους και με strain
ελαστογραφία ως προς τη σκληρότητά τους. Οι ύποπτοι λεμφαδένες
σημάνθηκαν με άγκιστρο και αφαιρέθηκαν κατά τη χειρουργική διαδικασία του
φρουρού λεμφαδένα. Κατόπιν ακολούθησε σύγκριση των αποτελεσμάτων με
την ιστολογική εξέταση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την αξιολόγηση καθενός υπερηχογραφικού
χαρακτηριστικού ξεχωριστά ως προγνωστικού δείκτη κακοήθειας, προέκυψαν
τα εξής: Την μεγαλύτερη ευαισθησία σαν μέτρο εκτίμησης κακοήθειας(100%)
είχε το “πάχος φλοιού > 3mm”. Ωστόσο αυτό ως μόνο κριτήριο εμφάνισε
χαμηλή ειδικότητα (< 50%) και ακρίβεια μόλις 56%. Την μεγαλύτερη ειδικότητα
(100%) και αρνητική προγνωστική αξία (88%) παρουσίασαν η “εξάλειψη της
πύλης” και η “άναρχη περιφερική αγγείωση” εμφανίζοντας και υψηλή
διαγνωστική ακρίβεια (89%), χωρίς όμως να παρουσιάζουν αξιόλογη
ευαισθησία (μόλις 50% η κάθε παράμετρος).
Για την αξιολόγηση της υπερηχογραφικής εξέτασης συνολικά ως δείκτη
κακοήθειας, θεωρήσαμε δύο διαφορετικές παραδοχές για το ως προς το πότε
η εξέταση θεωρείται θετική:
α) εξέταση θετική αν έστω και ένα υπερηχογραφικό κριτήριο είναι ύποπτο και
β) εξέταση θετική αν τουλάχιστον δύο υπερηχογραφικά κριτήρια είναι ύποπτα.
Με βάση την πρώτη παραδοχή πετύχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ευαισθησίας
και αρνητικής προγνωστικής αξίας (100%), αλλά χαμηλή ειδικότητα (<50%).

Από την άλλη, με την δεύτερη παραδοχή η ευαισθησία μειώθηκε στο 50%, με
μια αύξηση της ειδικότητας στο 79% και με συνολικά μεγαλύτερη ακρίβεια της
εξέτασης (75% από 50%).
Τέλος, η προσθήκη της strain ελαστογραφίας δε φάνηκε να αυξάνει σημαντικά
την ευαισθησία, την ειδικότητα ή την ακρίβεια της μεθόδου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση τα αποτελέσματά μας αλλά και την ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας, καταλήγουμε στα εξής: Η υπερηχογραφική εξέταση με ή
χωρίς strain ελαστογραφία δεν μπορεί ακόμη με τα σημερινά δεδομένα να
παρακάμψει τη διαδικασία του φρουρού λεμφαδένα. Όταν μεν είναι αρνητική,
η διαδικασία του φρουρού θα πρέπει να γίνεται, για την ελαχιστοποίηση των
ψευδώς αρνητικών ευρημάτων. Αν όμως είναι θετική και εφόσον αυτό
επιβεβαιωθεί με διαδερμική βιοψία, η SLNB* παρακάμπτεται και προχωρούμε
σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Μελέτη των νέων τεχνολογιών αλλά και
μεγαλύτερων σειρών ασθενών απαιτείται, για να αποδειχθεί αν στο μέλλον το
υπερηχογράφημα θα μπορούσε να αντικαταστήσει το απόλυτο σημείο
αναφοράς, που είναι η ιστολογική εξέταση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος μαστού, Μασχαλιαίοι λεμφαδένες, Φρουρός λεμφαδένας, Υπερηχογράφημα, Καλοήθη/Κακοήθη χαρακτηριστικά, Έγχρωμο doppler, Strain ελαστογραφία, Σταδιοποίηση, Πάχος φλοιού, Εξάλειψη πύλης, Περιφερική αγγείωση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
53
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΟΒΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ επικαιροποιημένη από επιβλέποντα καθηγητή κ. Βώρο_final..pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο