Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839690 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαντή Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ν. Παπαντωνίου, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δ. Κασσάνος, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χ. Χρέλιας, Αν. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης
Περίληψη:
Περιοδοντική νόσος: Η περιοδοντική νόσος είναι μία από τις συνηθέστερες
χρόνιες διαταραχές μολυσματικής προέλευσης που είναι γνωστές στους
ανθρώπους, με αναφερόμενο επιπολασμό που κυμαίνεται μεταξύ 10 και
90% στους ενήλικες, ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια. Η περιοδοντική
νόσος παρουσιάζει δύο κύριους τύπους:
• ουλίτιδα - μια φλεγμονώδης κατάσταση των μαλακών ιστών που περιβάλλουν
τα δόντια ή τα ούλα ,
• Περιοδοντίτιδα - που περιλαμβάνει την καταστροφή των υποστηρικτικών δομών
όπως ο περιοδοντικός σύνδεσμος, το φατνιακό οστούν ή οι μαλακοί ιστοί.
Σκοπός: Αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με τις πιθανές βιολογικές οδούς που
αποτελούν τη βάση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ της περιοδοντικής
νόσου (PD) και των δυσμενών αποτελεσμάτων της εγκυμοσύνης (APO).
Ιστορικό: Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η περιοδοντική νόσος, ως πηγή
υποκλινικής και επίμονης μόλυνσης, μπορεί να προκαλέσει συστηματικές
φλεγμονώδεις αποκρίσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων
αποτελεσμάτων της κύησης.
Στόχοι: Να εξεταστούν τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ της
περιοδοντικής νόσου και των δυσμενών αποτελεσμάτων της κύησης.
Στρατηγική αναζήτησης: Δημοσιεύονται μελέτες που αναγνωρίζονται μέσω
αναζητήσεων των βάσεων δεδομένων πλήρους κειμένου MEDLINE,
EMBASE, CINAHL και Current.
Κριτήρια επιλογής: Εντοπίσαμε και επιλέξαμε μελέτες παρατήρησης
(προοπτικές, αναδρομικές) και μη τυχαία ελεγχόμενες μελέτες ή
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές καθώς και ελεγχόμενες μελέτες, τυχαιοποιημένες και μη, που εξέτασαν την περιοδοντική νόσο ως
παράγοντα κινδύνου για δυσμενή αποτελέσματα κύησης.
Συλλογή και ανάλυση δεδομένων: : Οι δείκτες αποδόσεων (OR) ή οι λόγοι
κινδύνου (RR) εξήχθησαν ή υπολογίστηκαν από τα δεδομένα των μελετών.
Υπολογίσαμε το συγκεντρωτικό μέγεθος αποτελέσματος για κλινικά
ελεγχόμενες μελέτες αλλά όχι για τις μελέτες παρατήρησης λόγω της
ετερογένειας των ορισμών για την περιοδοντική νόσο και των δυσμενών
αποτελεσμάτων της κύησης στις μελέτες.
Κύρια αποτελέσματα: .Οι μελέτες επικεντρώθηκαν στο χαμηλό βάρος κατά τη
γέννηση, τον πρόωρο τοκετό, την ηλικία κύησης, την αποβολή ή την
απώλεια της κύησης και την προεκλαμψία. Από τις επιλεγείσες μελέτες,
προτάθηκε μια συσχέτιση μεταξύ της περιοδοντικής νόσου και του
αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων εκβάσεων κύησης (ORs που
κυμαίνονταν από 1,10 έως 20,0) και δεν βρέθηκε καμία ένδειξη συσχέτισης
(ORs που κυμαίνονταν από 0,78 έως 2,54). Τρεις μελέτες κλινικών δοκιμών
υποδεικνύουν ότι η προφορική αγωγή και η περιοδοντική θεραπεία από το
στόμα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατά 57% του πρόωρου χαμηλού
βάρους του τοκετού (συγκεντρωμένη RR 0,43, 95% CI 0,24-0,78) και
μείωση κατά 50% στις πρόωρες γεννήσεις (RR 0,5 · 95% CI 0,20 -1.30).
Συμπεράσματα : Η περιοδοντική νόσος μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο δυσμενών αποτελεσμάτων της κύησης. Ωστόσο, απαιτούνται
περισσότερες μεθοδολογικά αυστηρές μελέτες για επιβεβαίωση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιοδοντική νόσος, Περιοδοντίτιδα, Επιπλοκές κύησης, Πρόωρος τοκετός, Πρόωρα νεογνά, Λιποβαρή νεογνά, Προεκλαμψία, Αποβολή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
191
Christina Manti-master.pdf (21 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο