Προδιαθεσικοί Παράγοντες Βαλβιδοπαθειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839711 218 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τάκου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαρίλαος Κουτής, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τριανταφυλλίδη Ελένη, Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Κλέτσιου Ελένη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, PhD, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προδιαθεσικοί Παράγοντες Βαλβιδοπαθειών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προδιαθεσικοί Παράγοντες Βαλβιδοπαθειών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο επιπολασμός της βαλβιδικής νόσου στις Η.Π.Α. είναι περίπου στο 2,5% του γενικού πληθυσμού. Για την εμφάνιση των βαλβιδοπαθειών, έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες κινδύνου ή προδιαθεσικοί παράγοντες.
Σκοπός: Η εκτίμηση της συχνότητας των βαλβιδοπαθειών στον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και των προδιαθεσικών παραγόντων που τις προκαλούν.
Υλικό – Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική μελέτη συσχετίσεων με τη μέθοδο ερωτηματολογίου, όπου διεξήχθη τον Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2018 σε δύο νοσοκομεία της Αττικής. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 83 ενήλικες ασθενείς με διαγνωσμένη βαλβιδοπάθεια που νοσηλεύτηκαν στα υπό μελέτη νοσοκομεία, προκείμενου να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο, όπου στο πρώτο μέρος καταγράφονταν δημογραφικά δεδομένα των ασθενών και στο δεύτερο μέρος κλινικά δεδομένα. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 24.0 και στατιστική σημαντικότητα p-value≤0,05.
Αποτελέσματα: Το 14.5% ασθενών έπασχαν από ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, το 27.7% από ανεπάρκεια μιτροειδούς, το 1.2% από ανεπάρκεια της τριγλώχινας, το 2.4% από ανεπάρκεια της πνευμονικής, το 43.3% από στένωση της αορτικής βαλβίδας, το 3.6% από στένωση της μιτροειδούς και το 7.2% από μικτή βαλβιδική νόσο. Το φύλο (p=0.044), η ηλικία (p≤0.001), η αρτηριακή υπέρταση (p=0.03), η υπερχοληστερολαιμία (p≤0.001), η στεφανιαία νόσος (p≤0.001) και η ύπαρξη συγγενούς καρδιοπάθειας (p≤0.001), διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ασθενών με διαφορετική βαλβιδοπάθεια
Συμπεράσματα: Η συχνότερη βαλβιδοπάθεια στην Ελλάδα είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες που διαφέρουν μεταξύ των ατόμων με διαφορετική βαλβιδοπάθεια είναι το φύλο, η ηλικία, η αρτηριακή υπέρταση, η υπερχοληστερολαιμία, η στεφανιαία νόσος και η ύπαρξη συγγενούς καρδιοπάθειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βαλβιδική Νόσος, Επιπολασμός, Προδιαθεσικοί Παράγοντες, Παράγοντες Κινδύνου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
80

takou eleni master.pdf
888 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.