Ροή μεταπτυχιακών φοιτητών στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη χρονική περίοδο 1994-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2841548 250 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Οδοντιατρική (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κακούρης Βλάσσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσάμη - Πανδή Αλεξάνδρα , Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Καρούσης Ιωάννης,Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ροή μεταπτυχιακών φοιτητών στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη χρονική περίοδο 1994-2016
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ροή μεταπτυχιακών φοιτητών στην Οδοντιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη χρονική περίοδο 1994-2016
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας περιγραφικής αναδρομικής μελέτης είναι η ενδελεχής διερεύνηση της ροής των Μεταπτυχιακών φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από τις γραμματείες κι εν συνεχεία από τους πρώην Μεταπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής σχολής ΕΚΠΑ και νυν επαγγελματίες.
Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν με τυχαία σειρά και τα εκάστοτε στοιχεία κωδικοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, αντλώντας τα στοιχεία από τις γραμματείες, όπως αυτές προαναφέρθηκαν, κατεγράφησαν τα εξής: το φύλο των ατόμων, ο αριθμός των δηλωθέντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το πανεπιστήμιο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψηφίου στην οδοντιατρική επιστήμη, το έτος εισαγωγής, εγγραφής και αποφοίτησης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ο τίτλος μεταπτυχιακού προγράμματος, το έτος διαγραφής από αυτό το πρόγραμμα και τέλος, ο τόπος καταγωγής των ατόμων. Ο αριθμός των δηλωθέντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων κωδικοποιήθηκε με τους αριθμούς από το 1 έως το 14.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης προωθήθηκε ερωτηματολόγιο σε συναδέλφους που είχαν παρακολουθήσει κι ολοκληρώσει κάποιο εκ των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Από τις απαντήσεις συνελλέχθησαν ποικίλα δεδομένα.
Συμπερασματικά από την παρούσα μελέτη, πέρα από την οργάνωση και ψηφιοποίηση των στοιχείων που υπήρχαν αρχειοθετημένα όλα αυτά τα χρόνια, αναδείχθηκαν σημαντικά συμπεράσματα σε ποικίλους τομείς εξέτασης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Αυτά θα μπορούσαν να συμπτυχθούν ως εξής:
• Τα μεταπτυχιακά προγράμματα διατηρούν μια δυναμική εξέλιξη στο χρόνο συνδεόμενη με τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο διεθνές επιστημονικό πεδίο
• Είναι σαφής η τάση των φοιτητών να χρειάζονται περισσότερο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται για τη φοίτηση τους
• Δεν υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών σε κάποιο εκ των πεδίων διερεύνησης
• Είναι καθολική η πεποίθηση των συναδέλφων που πραγματοποίησαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα ότι αυτό τους βοήθησε στην επαγγελματική τους πορεία
• Είναι έκδηλη η επιρροή της οικονομικής κρίσης στο Οδοντιατρικό επάγγελμα και στο πεδίο των εξειδικευμένων οδοντιάτρων
• Σημαντικό ποσοστό των συναδέλφων έχουν προσφέρει υπηρεσίες ως βοηθοί στις κλινικές μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών
• Οι συνάδελφοι που έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχουν σε πολύ υψηλό ποσοστό την τάση να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένοι
• Το συντριπτικό ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών προέρχονται από το ΕΚΠΑ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φοιτητές, Ροή, Μεταπτυχιακό, Οδοντιατρική, Αθήνα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
182

Τελικό κείμενο διπλωματικής εργασίας Β. Κακούρη, Ιούνιος 2018.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.