Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες προφύλαξης και αντιμετώπισης της λοίμωξης του χειρουργικού πεδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2841560 140 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καρούτσου Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπίρμπας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Κακλαμάνος Ιωάννης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαριόλης-Σαψάκος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες προφύλαξης και αντιμετώπισης της λοίμωξης του χειρουργικού πεδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες προφύλαξης και αντιμετώπισης της λοίμωξης του χειρουργικού πεδίου
Περίληψη:
Η λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Υπάρχουν πολλά ιστορικά δεδομένα ότι αυτό έφερε προβληματισμό από πολύ παλαιότερα και είχαν γίνει πολλές προσπάθειες προς τον έλεγχο των λοιμώξεων. Στα μεταγενέστερα χρόνια, πλέον τα χειρουργικά τραύματα έχουν ταξινομηθεί ως προς το βάθος και την καθαρότητα με σκοπό την ευκολότερη διάγνωση και θεραπεία. Επίσης, μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας βρέθηκαν μηχανισμοί αντίστασης των βακτηρίων στα αντιβιοτικά σκευάσματα φέροντας εμπόδια στον επιτυχή έλεγχο των λοιμώξεων. Επιπλέον , έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι ανάπτυξης λοίμωξης της χειρουργικής θέσης οι οποίοι διακρίνονται σε τροποποιήσιμους-μη τροποποιήσιμους που οφείλονται είτε στον ασθενή είτε στο περιβάλλον. Τελικά, η λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου φαίνεται να έχει και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Για τους παραπάνω λόγους πολλοί οργανισμοί έχουν αποδώσει οδηγίες πρόληψης των χειρουργικών λοιμώξεων. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των οδηγιών και η μεταξύ τους σύγκριση με ανάδειξη των διαφορών και της καταλληλότητας τους. Στις οδηγίες περιλαμβάνονται το προεγχειρητικό λουτρό με χλωρεξιδίνη όπου δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η καταλληλότητα της, ο έλεγχος της γλυκόζης στο αίμα, η διακοπή του καπνίσματος, η μηχανική προετοιμασία του εντέρου που γίνεται κατά περίπτωση, η απομάκρυνση της τριχοφυΐας που δεν είναι απαραίτητη, η αντισηψία του δέρματος όπου υπάρχουν διαφορές στο είδος του αντισηπτικού διαλύματος, το χειρουργικό πλύσιμο των χεριών που επίσης υπάρχουν διαφορές για τον αντισηπτικό παράγοντα, η αυξημένη χορήγηση κλάσματος οξυγόνου, η χορήγηση προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής, η εκρίζωση ρινικής φορείας από σταφυλόκοκκο, η χειρουργική ενδυμασία και τα αποστειρωμένα γάντια, η διατήρηση φυσιολογικής θερμοκρασίας διεγχειρητικά του ασθενή, τα προστατευτικά της τομής διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, η χορήγηση εντερικής ,η ποιότητα του αέρα στην χειρουργική αίθουσα η κίνηση και η ένδειξη στειρότητας του εξοπλισμού. Συμπερασματικά, η μελέτη των κατευθυντήριων γραμμών ανέδειξε πολλές διαφορές και ελλιπή βιβλιογραφία και συστήνεται επιπλέον διερεύνηση καθώς και δημιουργία ενός κρατικού συστήματος επιτήρησης των λοιμώξεων της χειρουργικής θέσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λοίμωξη, Τραύμα, Λοίμωξη χειρουργικού πεδίου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
39
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (561 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο