Μετάβαση των μαθητών του δημοτικού σχολείου από τη διδασκαλία της Μυθολογίας στη διδασκαλία της Ιστορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2841958 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ιατρίδη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Θωμάς Μπαμπάλης, κοσμήτορας, καθηγητής Ψυχοκοινωνολογίας της τάξης, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Ρέα Κακάμπορα, επίκουρη καθηγήτρια Λαογραφία, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάβαση των μαθητών του δημοτικού σχολείου από τη διδασκαλία της Μυθολογίας στη διδασκαλία της Ιστορίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μετάβαση των μαθητών του δημοτικού σχολείου από τη διδασκαλία της Μυθολογίας στη διδασκαλία της Ιστορίας
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διαπιστωθεί αν οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού έχουν αντιληφθεί τη διαφορά Μυθολογίας και Ιστορίας. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου στόχου διεξήχθη πρωτογενής μικτή έρευνα, ποσοτική και ποιοτική, χρησιμοποιώντας ως βασικά εργαλεία το ερωτηματολόγιο και τη δομημένη συνέντευξη αντίστοιχα. Η περίοδος που καλύπτεται ερευνητικά εκτείνεται τη σχολική χρονιά 2017-2018. Ο πληθυσμός του δείγματος (270 μαθητές και οι αντίστοιχοί τους 10 δάσκαλοι) αφορά πέντε σχολεία του Ν. Αττικής (2 ιδιωτικά και 3 δημόσια) και πιο συγκεκριμένα από τη δυτική και την ανατολική Αττική. Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν απλή τυχαία δειγματοληψία. Σχετικά με τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, ήταν δομημένες (προκαθορισμένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου), η ανάλυση βασίστηκε στις θεματικές περιοχές οι οποίες προέκυψαν από τις ερωτήσεις και στη συνέχεια έγινε ομαδοποίηση των απαντήσεων. Το 70% των παιδιών απάντησε σωστά στις ερωτήσεις γνώσεων, αλλά προβληματισμό προκαλεί το 30% που ακόμα και μετά από έναν ολόκληρο χρόνο διδασκαλίας της Ιστορίας, δεν καταφέρνει να διαφοροποιεί τα μυθολογικά από τα ιστορικά γεγονότα. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στις περισσότερες ερωτήσεις υπήρχε πολύ ισχυρή συσχέτιση του να μην αρέσει το σχολείο και ο τρόπος που γίνεται το μάθημα και των λανθασμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 70% των δασκάλων που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι υπάρχει δυσκολία στη διαφοροποίηση μύθου και ιστορίας από τους μαθητές ειδικά στην αρχή της Δ’ Δημοτικού. Προτείνω μελλοντική έρευνα στο ίδιο θέμα σε μεγαλύτερη σχολική αλλά και γεωγραφική κλίμακα. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών αλλά και να συγκρίνουμε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μεταξύ τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία, Μυθολογία, πρωτογενής μικτή έρευνα, διαφοροποίηση μύθου και ιστορίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
133

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗ.doc
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.