Δωμάτιο με θέα: Η ανεπάρκεια του εξελικτικού νατουραλισμού κατά τον Thomas Nagel και η αντιμετώπισή της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843707 196 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσαγκάρης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ/Τμήμα ΦΠΨ/Τομέας Φιλοσοφίας
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ/Τμήμα ΦΠΨ/Τομέας Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δωμάτιο με θέα: Η ανεπάρκεια του εξελικτικού νατουραλισμού κατά τον Thomas Nagel και η αντιμετώπισή της
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δωμάτιο με θέα: Η ανεπάρκεια του εξελικτικού νατουραλισμού κατά τον Thomas Nagel και η αντιμετώπισή της
Περίληψη:
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει το πρόβλημα το οποίο ο Thomas Nagel στο τελευταίο του βιβλίο Mind and Cosmos (2012) (M&C), προσπαθεί να αναδείξει, να περιγράψει τις σοβαρές του επιπτώσεις και να εισηγηθεί ενδεχόμενες λύσεις του. Πρόκειται για το πρόβλημα της ουσιαστικής έλλειψης συνεκτικότητας την οποία εμφανίζει η κοσμοεικόνα που μας προσφέρει ο επιστημονικός νατουραλισμός, όπως συμπληρώνεται από τον ν-Δ. Η όλη εικόνα παραμένει ανολοκλήρωτη στον βαθμό που αδυνατεί να συμπεριλάβει λειτουργικά και με πλήρη εξηγητική επάρκεια φαινόμενα, όπως η συνείδηση, η γνωστική ικανότητα και οι ηθικές αξίες.
Ο Nagel διαπιστώνει αρχικά, ότι η τρέχουσα επιστήμη με την σημερινή της μορφή έχει φθάσει στα εξηγητικά της όρια και επίσης την ανάγκη να μεταμορφωθεί η τρέχουσα επιστήμη προκειμένου να μπορέσει να αποδώσει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική εικόνα του κόσμου. Ακολούθως, προσπαθεί να συνεισφέρει φιλοσοφικά στο όλο εγχείρημα, προτείνοντας θεωρητικές εξηγητικές διεξόδους, όπως ο ουδέτερος μονισμός / παμψυχισμός και η φυσική τελεολογία.
Η προσπάθειά μου εξικνείται στην εξέταση βασικών θέσεων του Nagel όπως εξελίσσονται μέσα στο μεγαλύτερο μέρος του όλου του έργου, στην μελέτη των διαφόρων έντονων κριτικών που ασκήθηκαν στο M&C στο πλαίσιο της πρόσληψής του, στην ανασυγκρότηση των βασικών του θέσεων και επιχειρημάτων και στην επισήμανση προβλημάτων που ανακύπτουν από το όλο εγχείρημα.
Εν τέλει εκτιμάται ότι το M&C δεν πρέπει να κριθεί μονοδιάστατα θετικά ή αρνητικά, αλλά να αναδειχθούν και να επισημανθούν ορισμένες χαρακτηριστικές αστοχίες και συγχύσεις που εμφανίζει, χωρίς την ίδια στιγμή να ακυρωθεί η όλη προσπάθεια, η οποία διασώζει θετικά χαρακτηριστικά, όπως την συνεχή ανάγκη στοχαστικής μας ενασχόλησης και αντιμετώπισης δύσκολων, αλλά καθοριστικών φιλοσοφικών προβλημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Τόμας Νέϊγκελ, νεοδαρβινισμός, εξελικτικός νατουραλισμός, επιστημονικός νατουραλισμός, παμψυχισμός, πρόβλημα νους/σώμα, φιλοσοφία του νου, τελεολογία, συνείδηση, αναγωγισμός, φυσικαλισμός.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
136
Διπλωματική_Κων Τσαγκάρης.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο