Η επίδραση του άγχους στην εμφάνιση των εξάρσεων των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843754 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-23
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τζαγκουρνής Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Μαυρογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ιωάννης Ελευσινιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μπίρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του άγχους στην εμφάνιση των εξάρσεων των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση του άγχους στην εμφάνιση των εξάρσεων των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Χωρίς ορατή προοπτική ίασης των ΙΦΝΕ μέχρι σήμερα, η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των συμπτωμάτων έχει γίνει απαραίτητη όσο ποτέ.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των ψυχολογικών παραγόντων, όπως το άγχος και το ψυχολογικό στρες, στην εμφάνιση εξάρσεων των ΙΦΝΕ.
Μεθοδολογία: H αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων Pub Med και Google Scholar, χρησιμοποιώντας τις εξής λέξεις: ((“anxiety disorder” OR “anxiety” OR “psychological stress”) AND (“inflammatory bowel disease” OR “crohn’s disease” OR “ulcerative colitis”) AND (“relapse” OR “recurrence” OR “flare”)). Η αναζήτηση αφορούσε άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα μέχρι και τον Ιούνιο του 2018.
Αποτελέσματα: Συμπεριλαμβάνοντας και το στρες υπό τον όρο άγχος, τελικά 15 μελέτες εντάχθηκαν στην παρούσα εργασία. Μεταξύ τους επτά βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, μια συγχρονική μελέτη και έξι μελέτες παρακολούθησης. Δεν υπήρξε ομοφωνία ανάμεσα στα αποτελέσματα των μελετών που συμπεριελήφθησαν στην εργασία. Ωστόσο υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων, μέσα και από τη σπουδή της ψυχονευροανοσολογίας, που φανερώνει συσχετισμούς ανάμεσα στο άγχος, το ψυχολογικό στρες και τις εξάρσεις των ΙΦΝΕ. Παρόλα αυτά οι τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές της παρούσας έρευνας με ψυχοθεραπεία δεν απέφεραν κλινικά οφέλη.
Συμπεράσματα: Ο συσχετισμός του άγχους με τις εξάρσεις των ΙΦΝΕ προκαλεί ακόμα αμφιβολία και δυσπιστία. Θα ήταν απαραίτητη η εκπόνηση περισσότερων και ειδικότερων μελετών σχετικά με το θέμα. Πιθανότατα να ευνοούσε η μεθόδευση των ερευνών να γίνει ξεχωριστά για την νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Εξάρσεις ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, ΙΦΝΕ, Νόσος του Crohn, Ελκώδης κολίτις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
136
Αριθμός σελίδων:
77

C Διπλωματική εργασία Γ. Τζαγκουρνή teliko.pdf
752 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.