Η φορολογική αντιμετώπιση της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843764 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-23
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τουρλιούμη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρεββέκα- Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η φορολογική αντιμετώπιση της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η φορολογική αντιμετώπιση της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο
Περίληψη:
Το πολυσύνθετο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της φορολογικής κυριαρχίας και της εσωτερικής αγοράς παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα σε δύο μέρη. Στο Μέρος I εξετάζεται η αλληλεπίδραση της εσωτερικής αγοράς με την φορολογική κυριαρχία των κρατών- μελών εστιαζόμενη στο πεδίο της φορολόγησης της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα όρια που θέτουν οι θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες κυκλοφορίας στη άσκηση της φορολογικής αρμοδιότητας των κρατών –μελών. Η εξέταση αυτή γίνεται μέσα από τον μηχανισμό την αρνητικής εναρμόνισης που έχει αναπτυχθεί μέσα από το δικαιϊκό σύστημα της ΕΕ με βάση τις γενικές διατάξεις της ΣΛΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Το Μέρος ΙΙ της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στην ανάγκη καταφυγής στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο προκειμένου εξομαλυνθούν οι διαφορές των διαφορετικών εθνικών φορολογικών συστημάτων των κρατών – μελών και στο αν, τελικά, το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο που έχει θεσπισθεί στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων εξυπηρετεί τον κυρίαρχο στόχο της ενωσιακής έννομης τάξης, που είναι η επίτευξη φορολογικής ουδετερότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Φορολογικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο, θεμελιώδεις ελευθερίες, φορολογική κυριαρχία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
93
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο