Προγνωστικοί παράγοντες και χειρουργική θεραπεία πλακώδους καρκινώματος κάτω χείλους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846832 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-29
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αρκουμάνη Λαμπρινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Φραγκουλίδης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεοδόσιος Θεοδοσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προγνωστικοί παράγοντες και χειρουργική θεραπεία πλακώδους καρκινώματος κάτω χείλους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προγνωστικοί παράγοντες και χειρουργική θεραπεία πλακώδους καρκινώματος κάτω χείλους
Περίληψη:
Εισαγωγή και Σκοπός: Ο καρκίνος εκ πλακωδών κυττάρων του κάτω χείλους αποτελεί έναν κοινό τύπο καρκίνου με ευοίωνη γενικά πρόγνωση. Διάφοροι τύποι χειρουργικής αποκατάστασης έχουν περιγραφεί με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση των προγνωστικών εκείνων παραγόντων, που σχετίζονται με την επί τω συνόλω επιβίωση μέχρι την υποτροπή.
Υλικά και Μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη αξιολογεί την έκβαση 529 ασθενών, που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά για καρκίνο του κάτω χείλους σε δύο πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Αθήνας, κατά την περίοδο 1983-2014. Διερευνήθηκαν ογκολογικά στοιχεία και η ποιότητα ζωής των ασθενών μετά την επέμβαση, με βάση τα αρχεία του ιατρικού ιστορικού τους. Αναζητήθηκε συσχέτιση μεταξύ του χρόνου μέχρι την υποτροπή (τοπική ή περιοχική) και των μεταβλητών του φύλου, της ηλικίας, της πρχ ακτινοθεραπείας, της τοπικής υποτροπής και της προσβολής των λεμφαδένων, της μτχ ακτινοθεραπείας, του είδους του χειρουργείου, του ιστολογικού τύπου και της συνυπάρχουσας δερματικής βλάβης με στατιστική ανάλυση με μεθόδους Kaplan-Meier, log-rank και παλινδρόμησης κατά Cox. Το αποτέλεσμα της θεραπείας (λειτουργικό και αισθητικό) αξιολογήθηκε και συσχετίστηκε με όλους τους ανωτέρω προγνωστικούς παράγοντες με τη χρήση της πολλαπλής λογαριθμιστικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Επί του συνόλου των ασθενών, οι 425 ήταν άνδρες (80.3%), με διάμεσο ηλικία τα 69 έτη (μέσος±τυπική απόκλιση: 67±14, εύρος: 23-96) τη στιγμή της διάγνωσης. Ο διάμεσος χρόνος μτχ παρακολούθησης ήταν 14 μήνες (μέσος±τυπική απόκλιση: 24±22, εύρος: 1-170). Η επί τω συνόλω ελεύθερη υποτροπής επιβίωση ήταν 90.4%. Η μτχ ακτινοθεραπεία, το αποτέλεσμα και το είδος του χειρουργείου σχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με την υποτροπή στη μονοπαραγοντική ανάλυση (p<0.05). Οι ασθενείς με απευθείας σύγκλιση του ελλείμματος (HR: 0.454, 95% CI: 0.243-0.848) και εξ υποτροπής βλάβη (HR: 0.403, 95% CI: 0.162-1.005) εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής στην πολυπαραγοντική ανάλυση (p<0.05). Στον αντίποδα, η μτχ ακτινοθεραπεία (HR: 85.243, 95% CI: 26.244-276.88) και οι συνυπάρχουσες βλάβες (HR: 2.768, 95% CI: 1.049-7.299) παρουσίασαν αύξηση του αναλογικού κινδύνου (p<0.05). Δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μεταβλητών στην επιβίωση, όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τον ιστολογικό τύπο και την πρχ ακτινοθεραπεία και κατάσταση των λεμφαδένων. Πτωχό τελικό αποτέλεσμα συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα με την πρχ ακτινοθεραπεία και περιοχική νόσο, τη μτχ τοπική υποτροπή και ακτινοθεραπεία και τη συνυπάρχουσα βλάβη (p<0.05). Η απευθείας σύγκλιση του τραύματος συνέτεινε στην αύξηση της πιθανότητας επίτευξης καλού τελικού αποτελέσματος (OR: 2.641, 95% CI: 1.178-5.921, p <0.05).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν, πως παρά γεγονός πως ο καρκίνος του χείλους είναι θεραπεύσιμος, η πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση και η σωστή θεραπεία συμβάλλουν σε μεγαλύτερη ελεύθερη υποτροπής επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης πρέπει να τονίζεται σε όλες τις εκστρατείες πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου, που απευθύνονται στο κοινό και σε επαγγελματίες υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κάτω χείλος, Πλακώδες καρκίνωμα, Χειρουργείο, Υποτροπή, Αποτέλεσμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
81
Arkoumani Lambrini Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο