Επιδημιολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά GIST. Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου Νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846932 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-28
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Στεφάνου Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Δημήτριος Θεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Αλεξάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιδημιολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά GIST. Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου Νοσοκομείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιδημιολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά GIST. Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου Νοσοκομείου
Περίληψη:
Η εργασία με τίτλο: «Επιδημιολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά GIST. Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου Νοσοκομείου», αποτελεί μία μελέτη αναδρομικής παρατήρησης. Συλλέχτηκαν δεδομένα από 87 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση για στρωματικό όγκο του γαστεντερικού συστήματος. Διενεργήθηκε στατιστική και περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με σκοπό να αναδειχθεί τόσο το επιδημιολογικό προφίλ, όσο και οι πιθανές συσχετίσεις πλειάδας μεταβλητών, όπως είναι η ηλικία, η εντόπιση, το μέγεθος, ο ανοσοφαινότυπος, η επιβίωση μετά τη χειρουργική επέμβαση, το χειρουργείο που απαιτήθηκε με σκοπό την R0 εκτομή, κ.ο.κ. Παράλληλα, διενεργήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μέσω μηχανών αναζήτησης (UptoDate, Scopus, Medline), αλλά και από τη βιβλιοθήκη των επιστημών υγείας (Πέργαμος), έτσι ώστε να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εν λόγω μελέτη. Τα 87 περιστατικά που καταγράφηκαν σε βάθος δεκαετίας αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες σειρές που έχουν δημοσιευθεί. Σκοπός της μελέτης ήταν τόσο η παρουσίαση των διεθνών ενδείξεων αναφορικά με την αντιμετώπιση των GISTs, όσο και η πιθανή ανάδειξη ανοιχτών πεδίων για μελλοντικές μελέτες έτσι ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η σπάνια αυτή νόσος. Οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος έχουν μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά την ανταπόκριση τους στη θεραπεία, χειρουργική και επικουρική χημειοθεραπευτική προσέγγιση καθώς, παρά τη θεαματική ανταπόκρισή τους στην Ιματινίμπη, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη απόκλιση αναλόγως της εντόπισης, του ανοσοφαινότυπου, του μεγέθους αλλά και των γενετικών τροποποιήσεων που επισυμβαίνουν στα στάδια της καρκινογένεσης. Μια τέτοια ετερογένεια παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη, καθώς το αντιγόνο CD34 ευρέθη να εκφράζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στον στόμαχο, και μάλιστα σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Όλα τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με τη σπανιότητα του εν λόγω όγκου, πράγμα που φαίνεται και από τις μικρές σειρές περιστατικών που έχουν δημοσιευθεί παγκοσμίως, κρίνουν επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω μελέτη και ανάλυση των GISTs με προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος, Επιδημιολογία, Χειρουργική ογκολογία, c-KIT, PDGFRA
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
133
Αριθμός σελίδων:
43
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_final_v4.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο