Φύση και φυσικοί κίνδυνοι στο υπάρχον πλαίσιο. Η περίπτωση της Ρόδου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849846 247 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-31
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαχαιρίδης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Λόζιος Σ., Επικ. Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Νάστος Π., Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Λέκκας Ε., Καθηγ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φύση και φυσικοί κίνδυνοι στο υπάρχον πλαίσιο. Η περίπτωση της Ρόδου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φύση και φυσικοί κίνδυνοι στο υπάρχον πλαίσιο. Η περίπτωση της Ρόδου.
Περίληψη:
Θεωρώντας απαραίτητη την συνεχή έρευνα και μελέτη για τα φυσικά φαινόμενα, την εξέλιξη τους αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει την ένταση και τις επιπτώσεις διάφορων κατηγοριών φυσικών φαινομένων που μπορούν να πλήξουν μια περιοχή με μεσογειακά χαρακτηριστικά όπως είναι αυτή της νήσου Ρόδου. Μετά την ανάλυση των επιπτώσεων αλλά και την μελέτη περιπτώσεων σχεδιασμού διαχείρισης πρόληψης, αντίδρασης και αποκατάστασης, συμπεραίνει ότι για την σωστή διαχείριση του κινδύνου από τους αρμόδιους φορείς προϋποθέτετε τεχνική γνώση, επιστημονική γνώση και αποφασιστική παρέμβαση αναλύοντας τα δεδομένα με αντικειμενική και όχι υποκειμενική κρίση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φύση, Φυσικοί Κίνδυνοι, Ρόδος, Φυσικά Φαινόμενα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
126

Machairidis.pdf
10 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.