Αποτύπωση της περιβαλλοντικής εξέλιξης ενός ημι-κλειστου κόλπου τα τελευταία 17000 χρόνια με βάση τη βενθονική μικροπανίδα: η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849850 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-31
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Δαϊόγλου Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ντρίνια Χαρίκλεια, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας κ Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Αναστασάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας κ Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Αντωναράκου Ασσημίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας κ Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτύπωση της περιβαλλοντικής εξέλιξης ενός ημι-κλειστου κόλπου τα τελευταία 17000 χρόνια με βάση τη βενθονική μικροπανίδα: η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αποτύπωση της περιβαλλοντικής εξέλιξης ενός ημι-κλειστου κόλπου τα τελευταία 17000 χρόνια με βάση τη βενθονική μικροπανίδα: η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτύπωση της περιβαλλοντικής εξέλιξης στον χώρο του Σαρωνικού Κόλπου με την χρήση παλαιοοικολογικών μεθόδων με βάση τα Οστρακώδη και τα Βενθονικά Τρηματοφόρα κατά την περίοδο του Άνω Τεταρτογενούς.
Ο χώρος του Σαρωνικού Κόλπου εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερο σύστημα ενός ημι-κλειστου κόλπου. Εμφανίζει μια πολύπλοκη δομή λεκανών. Αποτελεί μέρος ερευνητικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερη κλίμακα και θα βοηθήσει τόσο στον εμπλουτισμό δεδομένων που αφορά στον Σαρωνικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και στην βαθύτερη κατανόηση διαφόρων διεργασιών ημίκλειστων θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Η υψηλής ανάλυσης επεξεργασία των δεδομένων των Τρηματοφόρων και των Οστρακωδών, επέτρεψε τον καθορισμό του παλαιοπεριβάλλοντος που έλαβαν χώρα τα τελευταία 17.000 χρόνια στην περιοχή μελέτης μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
τρηματοφόρα, βενθονικά, πλαγκτονικά, οστρακώδη, Σαρωνικός, κόλπος, μικροπαλαιοντολογία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
105

Konstantinos Daioglou 2019.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.