«Επίπεδα σκέψης των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε διαδικασίες συλλογισμού μέσω επίλυσης προβλημάτων σύγκρισης κλασμάτων»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850588 209 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σακελλαρίου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευγενία Κολέζα, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Χριστίνα Μισαηλίδου, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Επίπεδα σκέψης των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε διαδικασίες συλλογισμού μέσω επίλυσης προβλημάτων σύγκρισης κλασμάτων»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίπεδα σκέψης των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε διαδικασίες συλλογισμού μέσω επίλυσης προβλημάτων σύγκρισης κλασμάτων
Περίληψη:
Η κατανόηση της έννοιας του κλάσματος αποτελεί μια από τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες που συντελεί στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Ωστόσο, πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να εκτιμήσουν το μέγεθος ενός κλάσματος και εμφανίζουν συχνά παρανοήσεις με τα κλάσματα. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο σκέψης των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αναλύοντας τη συλλογιστική και τη δομή των απαντήσεών τους σε προβλήματα σύγκρισης κλασμάτων, με βάση την ταξινομία SOLO, καθώς την εξέλιξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό –Γυμνάσιο). Πρόκειται για περιγραφική έρευνα με ποιοτική προσέγγιση, τα συμπεράσματα της οποίας αναδεικνύουν τις δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών και τελικά την έλλειψη εννοιολογικής κατανόησης του μεγέθους των κλασμάτων, καθώς και τη συμβολή της ταξινομίας SOLO στη διαμορφωτική αξιολόγηση και τον σχεδιασμό κατάλληλων και τεκμηριωμένων διδακτικών παρεμβάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Μέγεθος κλάσματος, σύγκριση κλασμάτων, επίπεδα σκέψης, ταξινομία SOLO, εννοιολογική κατανόηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
194

SAKELLARIOU__master.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.