Δίαχείρηση κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850632 98 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-06
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κουράκου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δότσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δίαχείρηση κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείρηση κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα.
Περίληψη:
Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο μέρος του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ελλάδας και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζών. Η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και παίζει βασικό ρόλο η σταθερότητα αλλά η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 επηρέασε έντονα τις τράπεζες και γενικότερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στη παρούσα εργασία αναφέρεται η χρηματοοικονομική κατάσταση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται βασικά στοιχεία για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις τραπεζικές εργασίες. Επίσης, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και τη διαχείριση τους καθώς πραγματοποιούν τις εργασίες. Επιπλέον, μία σημαντική υποενότητα είναι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και συγκεκριμένα η Βασιλεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που υποχρεούνται να τηρούν οι τράπεζες.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες ώστε να υπολογίσουν τη κερδοφορία, τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, το πιστωτικό κίνδυνο, την απόδοση των εργαζομένων, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου καθώς και τη διαχείριση των δαπανών. Επιπροσθέτως, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών από την ίδρυση τους έως και σήμερα, τις συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια καθώς και την οικονομική κατάσταση τους. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη κερδοφορία των τραπεζών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη παρούσα εργασία. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και οι ανεξάρτητες είναι το μέγεθος του ενεργητικού, η ρευστότητα, ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή επάρκεια, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, το ΑΕΠ και ο πληθωρισμός. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνδυνοι, Τράπεζες, Αριθμοδείκτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
64

Κουράκου Ελένη - Διπλωματική.pdf
984 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.