Παθολογοανατομική μελέτη του πλακούντα σε ενδομήτριους θανάτους 2ου και 3ου τριμήνου κυήσεως. Αναδρομική μελέτη 15 ετών.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2850889 204 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-04
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μάντακας Ξενοφών
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευθύμιος Δεληγεώρογλου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Γούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Βλαχοδημητρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Βάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λέων Αραβαντινός, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Πανοσκάλτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παθολογοανατομική μελέτη του πλακούντα σε ενδομήτριους θανάτους 2ου και 3ου τριμήνου κυήσεως. Αναδρομική μελέτη 15 ετών.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παθολογοανατομική μελέτη του πλακούντα σε ενδομήτριους θανάτους 2ου και 3ου τριμήνου κυήσεως. Αναδρομική μελέτη 15 ετών.
Περίληψη:
Εισαγωγή:Ο ενδομήτριος θάνατος είναι πάντα ένα ξαφνικό και οδυνηρό γεγονός για τους γονείς και τους μαιευτήρες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις για την αιτία προκειμένου να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε μια νέα - επόμενη εγκυμοσύνη.
Υλικά και Μέθοδος: Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης ήταν η εκτίμηση της αιτίας του ενδομήτριου θανάτου όσοσν αφορά τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε σχέση με τις διαφορετικές ηλικίες κύησης. Η μελέτη διεξήχθη στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα. Για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων εξαιρέθηκαν οι φαρμακευτικές αποβολές και όσες περιείχαν ασαφείς μεταβλητές. Η μακρο/μικροσκοπική εξέταση του θνησιγενούς εμβρύου-υμένων πραγματοποιήθηκαν από παθολογοανατόμο εξειδικευμένο στην περιγεννητική ιατρική. Επιλέχθηκε το σύστημα ReCoDe2005 (relevant condition of death) το οποίο ανταποκρινόταν με απλό και ανά εξεταζόμενη μονάδα -έμβρυο, μητέρα, υμένες, τραύμα κτλ- στα ευρήματα του Εργαστηρίου μας.
Αποτελέσματα:Περιλαμβάνει συνολικά 19.283 εγκυμοσύνες από το 1998 έως το 2012. Σε αυτήν την περίοδο μελέτης σημειώθηκαν 461 εμβρυϊκοί θάνατοι. Το κλινικό ιστορικό καταγράφηκε κατά την εισαγωγή της εγκύου. Οι πληροφορίες που πιστεύεται ότι σχετίζονταν με τον ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου καταγράφηκαν. Η ηλικία κύησης υπολογίστηκε από την τελευταία εμμηνορρυσιακή περίοδο καθώς και με το σύστημα των τριών τριμήνων. Η εξέταση του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου πραγματοποιήθηκε από το ίδιο παθολογοανατομικό εργαστήριο στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Διαπιστώσαμε ότι η πλειοψηφία των νεκρών εμβρύων γεννήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο. Εξετάσαμε τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι κύριες συχνές ιστολογικές ανωμαλίες ήταν εκείνες που έδειξαν αγγειακή ανεπάρκεια του πλακούντα. Όσον αφορούσε στον ομφάλιο λώρο, διαπιστώσαμε ότι η φλεγμονώδης διαταραχή ήταν η πιο συνηθισμένη σε θανάτους προ του τοκετού. Η μονήρης αρτηρία του ομφάλιου λώρου σχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με τον διαβήτη κύησης και τις συγγενείς εμβρυϊκές ανωμαλίες.
Συμπεράσματα:Τέλος, τα αποτελέσματά μας έδειξαν σταθερή μείωση των προγεννητικών θανάτων κατά την περίοδο 1998-2012. Ως αποτέλεσμα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για να μειώσουμε το ποσοστό θνησιμότητας του εμβρύου ενδομητρίως, πρέπει να επιμείνουμε στην παθολογοανατομική εξέταση του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου προκειμένου να αποκτήσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για την παροχή συμβουλών στους γονείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θνησιγένεια, Θάνατοι προ του τοκετού, Πλακούντας, Ομφάλιος λώρος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
148

Mantakas Xenofon PhD.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.