Αναδρομική μελέτη του προσδόκιμου πενταετούς επιβίωσης ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα που υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία με τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2853708 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μουζάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Θεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αντώνιος Βεζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναδρομική μελέτη του προσδόκιμου πενταετούς επιβίωσης ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα που υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία με τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναδρομική μελέτη του προσδόκιμου πενταετούς επιβίωσης ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα που υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία με τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης
Περίληψη:
Εισαγωγή. Τα χολαγγειοκαρκινώματα είναι σπάνιοι και επιθετικοί όγκοι που κατά την στιγμή της διάγνωσης οι περισσότεροι είναι μη εξαιρέσιμοι. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η καταγραφή του προσδόκιμου επιβίωσης ασθενών μετά την τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης με ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία.
Μέθοδος. Αναδρομική μελέτη καταγραφής 45 ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»(2012-2013) και πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη.
Αποτελέσματα. . Η μέση ηλικία ήταν 70,5 έτη, με τυπική απόκλιση 14,6 ετών. Η μέση επιβίωση ήταν 9,3 μήνες. .Η χημειοθεραπεία έχει στατιστικά σημαντική προσφορά στην επιβίωση (pvalue=0,022) ενώ και η ο δείκτης χρόνιας ηπατικής βλάβης(MELD) ήταν μικρότερος στην ομάδα της χημειοθεραπείας (p-value=0,022). Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση ανάμεσα στις ομάδες ανάλογα με την κατάταξη κατά Βismuth.(p-value=0,596). .Η χημειοθεραπεία έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση και με την χολερυθρίνη ξεχωριστά (p-value=0,009) Όσο μικρότερη ήταν η χολερυθρίνη τόσο μεγαλύτερη η επιβίωση.(p-value=0,043)

Συμπεράσματα. Για την καλύτερη φροντίδα και θεραπεία των ασθενών με χολαγγειοκαρκινώματα απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση και για να επιτευχθεί πρόοδος στη θεραπεία, οι ασθενείς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις προοπτικές κλινικές δοκιμές για να δοκιμαστούν νέες προσεγγίσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χολαγγειοκαρκίνωμα, Μεταλλική ενδοπρόθεση, ERCP, Επιβίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
41