Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679

Διπλωματική Εργασία uoadl:2853737 141 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ζούζουλα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελισάβετ Πούλου-Οικονομίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679
Περίληψη:
Με την πρόσφατη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 εισήχθη στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο του δικαίου των προσωπικών δεδομένων η ρύθμιση του άρθρου 8, η οποία θέτει τη συγκατάθεση του ανηλίκου ως νόμιμη βάση επεξεργασίας, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, απευθείας σε παιδί, εφόσον ο ανήλικος που τη χορηγεί είναι άνω τον 16 ετών. Η προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων εντείνεται σε περιπτώσεις που ο ανήλικος βρίσκεται ηλικιακά κάτω από το προβλεπόμενο όριο των 16 ετών, οπότε η διάταξη απαιτεί τη λήψη της γονικής συγκατάθεσης. Σχετικά δε με το ηλικιακό όριο των 16 ετών ο Κανονισμός καταλείπει στα κράτη-μέλη την ευχέρεια νομοθετικής επιλογής μικρότερου ορίου, όχι όμως κατώτερου των 13 ετών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανάλυση των όρων που συνθέτουν το βασικό κανόνα του άρθρου 8 του ΓΚΠΔ και η προσέγγισή του σε σχέση με τους αστικού δικαίου κανόνες της περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας του ανηλίκου και της γονικής μέριμνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, προσωπικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, συγκατάθεση ανηλίκου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
01
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
54

Master's Thesis_Final_Maria Zouzoula.pdf
746 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.