Η Μη Ζητηθείσα Εμπορική Επικοινωνία στη διατομή μεταξύ Δικαίου Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858052 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μητρόπουλος Στέφανος-Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Χιωτέλλης Αριστείδης
Ρούσσος Κλεάνθης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Μη Ζητηθείσα Εμπορική Επικοινωνία στη διατομή μεταξύ Δικαίου Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Μη Ζητηθείσα Εμπορική Επικοινωνία στη διατομή μεταξύ Δικαίου Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι καταρχήν η συστηματική επισκόπηση των νομοθετημάτων που ρυθμίζουν τη μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία στο ελληνικό δίκαιο και ιδίως τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, αλλά και εκείνες για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Σε δεύτερο επίπεδο, αναλύεται η μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία ως αθέμιτη εμπορική πρακτική, όπως χαρακτηρίζεται κατόπιν της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ, και παράλληλα πραγματοποιούνται ορισμένες παρατηρήσεις αναφορικά με τη συμβατότητα των νέων διατάξεων κατόπιν προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία, σε σχέση με το υπόλοιπο νομικό πλαίσιο της μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας και του δικαίου του ανταγωνισμού.
Σε επόμενο, ειδικότερο στάδιο, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, κατά πόσο ο ανταγωνιστής του αθεμίτως μετερχόμενου μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας εμπορευομένου προς καταναλωτές στο πλαίσιο B2C συναλλαγών, μπορεί, βάσει της νομοθεσίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές να αντλήσει αξιώσεις κατά αυτού, δεδομένου ότι εμμέσως ζημιώνεται και ο ίδιος από τις συγκεκριμένες πρακτικές, σε μεγαλύτερη, μάλιστα, έκταση από τους καταναλωτές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία, άμεση διαφήμιση, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, επιθετικές εμπορικές πρακτικές, επαγγελματική ενσυνειδησία, στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς καταναλωτών, μαύρη λίστα εμπορικών πρακτικών, αυτόκλητη επικοινωνία, αυτοματοποιημένες επικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, παρενόχληση, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αθέμιτος ανταγωνισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
85

ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.