Οικονομική κρίση και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858188 52 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ζάχου Χαρίκλεια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρεββέκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, Νομική Σχολή Αθηνών, Τομέας Διεθνών Σπουδών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική κρίση και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οικονομική κρίση και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Περίληψη:
Mε την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αποτύπωση του μέχρι σήμερα ρόλου και της συμβολής του ΕΕΣ στο νέο δημοσιονομικό τοπίο, που δημιουργήθηκε εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τούτο έγινε κυρίως μέσω της παρουσίασης των ειδικών εκθέσεων ελέγχου που αυτό εξέδωσε και δημοσίευσε. Ειδικότερα, το ΕΕΣ ανταποκρινόμενο στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις, στελεχωμένο από μία ειδική ομάδα εργασίας, προέβη στον έλεγχο των μηχανισμών και των διαδικασίων αντιμετώπισης της κρίσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο συνέβαλε αποφασιστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενδυνάμωση της δημοσιονομικής λογοδοσίας, επιδιώκοντας τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών, τα χρήματα των οποίων διατέθηκαν τόσο για την αντιμετώπιση της ήδη υφιστάμενης κρίσης όσο και για τη θέσπιση των αναγκαίων προληπτικών μηχανισμών. Από τη θεώρηση όλων των ανωτέρω συνάγεται ότι το ΕΕΣ έχει καταβάλει αξιόλογη προσπάθεια, υιοθετώντας μια θεσμική στρατηγική, προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του ως εξωτερικού ελεγκτή της Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στο έλεγχο των μηχανισμών και των διαδικασιών αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό η λογοδοσία ασκεί πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο ευρωπαϊος πολίτης τοποθετείται στο επίκεντρο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, διαδικασίες, αντιμετώπιση κρίσης, Ευρωπαϊκο Ελεγκτικό Συνέδριο, λογοδοσία, διαφάνεια, εξωτερικός ελεγκτής Ε.Ε.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
130
Αριθμός σελίδων:
120

Διπλωματική Final 28.1.2019.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.