Συγκριτική αξιολόγηση των εμπειριών των χρηστών τακτικών εξωτερικών ιατρείων και απογευματινών ιατρείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858612 47 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σελεμίδης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική αξιολόγηση των εμπειριών των χρηστών τακτικών εξωτερικών ιατρείων και απογευματινών ιατρείων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική αξιολόγηση των εμπειριών των χρηστών τακτικών εξωτερικών ιατρείων και απογευματινών ιατρείων
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι μελέτες αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συνήθως μετρούν τα ιατρικά αποτελέσματα και την ικανοποίηση των ασθενών. Ο ενδεδειγμένος τρόπος μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών είναι μέσω των εμπειριών τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των εμπειριών των χρηστών των τακτικών εξωτερικών ιατρείων ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου του Νομού Αττικής.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη συσχετίσεως. Ο υπό μελέτη πληθυσμός ήταν δείγμα ευκολίας και περιελάμβανε ενήλικες ασθενείς με προγραμματισμένο ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, πρωινά και απογευματινά μεγάλου νοσοκομείου του νομού Αττικής. Η αξιολόγηση των εμπειριών των χρηστών των εξωτερικών ιατρείων έγινε με το ερωτηματολόγιο «Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από Ιατρούς και άλλους Επαγγελματίες Υγείας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείου» κατόπιν σχετικής άδειας από τους δημιουργούς αυτού. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS v.22.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 202 ασθενείς μέσης ηλικίας 40,1±13,5 έτη. Το 64,4% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και πολύ καλή. Οι συμμετέχοντες που επισκέφθηκαν τα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία έναντι εκείνων που επισκέφθηκαν τα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερης ηλικίας (44,2±14,1 έναντι 36,8±12,2 έτη, p<0,05), ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ (91,1% έναντι 60,7%, p<0,05) και είχαν στατιστικά σημαντικά καλύτερη κατάσταση υγείας (2,7±0,9 έναντι 2,4±1,1, p<0,05). Επίσης, μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών των πρωινών εξωτερικών ιατρείων δήλωσε ότι έπασχε από χρόνιο νόσημα (53,9% έναντι 40,5%, p<0,05) και προγραμμάτισε ραντεβού για την επίσκεψη (84,4% έναντι 60,7%, p<0,05). Οι συμμετέχοντες που επισκέφθηκαν τα απογευματινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία έναντι εκείνων που επισκέφθηκαν τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία συμφώνησαν ότι το ωράριο λειτουργίας ήταν βολικό (74,3% έναντι 58,6%, p<0,05), ότι τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ήταν κοντά στο σπίτι τους ή/και στη δουλειά τους (82,5% έναντι 72,9%, p<0,05), ότι ήταν εύκολο να προγραμματίσουν ραντεβού (82,5% έναντι 47%, p<0,05), ότι ήταν εύκολο να προσανατολιστούν μέσα στους χώρους των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του συγκεκριμένου νοσοκομείου (65,7% έναντι 50%, p<0,05), ότι η αίθουσα αναμονής ήταν άνετη (66,7% έναντι 38,8%, p<0,05), ότι οι χώροι των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του συγκεκριμένου νοσοκομείου ήταν καθαροί (65,6% έναντι 52,3%, p<0,05) και ότι τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ήταν καλά εξοπλισμένα (70,2% έναντι 48,3%, p<0,05).
Συμπεράσματα: Οι συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη έδειξαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης που αντικατοπτρίζει υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του υπό μελέτη νοσοκομείου, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εξωτερικά ιατρεία, Εμπειρίες, Ικανοποίηση, Ποιότητα, Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
185
Αριθμός σελίδων:
109

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.