Ηθικά ερωτήματα στην πρακτική των στοχευμένων ανθρωποκτονιών ως μέσων πολέμου & τρομοκρατίας. Ένας διάλογος μεταξύ των Michael Walzer & Jeff Mcmahan.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860727 144 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Υψηλάντη Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1. Βασίλης Βουτσάκης (κυρίως επιβλέπων), Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών
2. Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών
3. Nικόλαος Παπασπύρου Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηθικά ερωτήματα στην πρακτική των στοχευμένων ανθρωποκτονιών ως μέσων πολέμου & τρομοκρατίας. Ένας διάλογος μεταξύ των Michael Walzer & Jeff Mcmahan.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ηθικά ερωτήματα στην πρακτική των στοχευμένων ανθρωποκτονιών ως μέσων πολέμου & τρομοκρατίας. Ένας διάλογος μεταξύ των Michael Walzer & Jeff Mcmahan.
Περίληψη:
H εργασία πραγματεύεται τις στοχευμένες ανθρωποκτονίες στο πλαίσιο του πολέμου και της τρομοκρατίας από τη μεριά της κλασσικής θεωρίας του πολέμου, που υπερασπίζεται ο Michael Walzer σε αντιπαράθεση με την αντίστοιχη θεωρία του Jeff Mcmahan. H ηθική και νομική ισότητα των στρατιωτών κατά τη διάρκεια του πολέμου αμφισβητείται στη βάση της ηθικής ατομικής ευθύνης. Η μεταβατικότητα του αδίκου υπεισέρχεται στους βασικούς κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της διάκρισης. Η αρχή της αναγκαιότητας απομακρύνεται από το επιχειρησιακό, στρατιωτικό πλεονέκτημα και εγγίζει πλέον ίδιας φύσεως όρους, συναρτάται με τη ζωή και το θάνατο των ίδιων των στρατιωτών σε συνάρτηση με τον άμαχο πληθυσμό. Οι κανόνες τοθ ius in bello μεταλλάσσονται στο όνομα της ακριβοδίκαιης απόδοσης ευθυνών και εξαίρουν ένα ηθικό status προτεραιότητας των μαχητών και αμάχων της εμπόλεμης πλευράς που διεξάγει τον «δίκαιο» πόλεμο.
Ο κανόνας «ου φονεύσεις» στο πλαίσιο εμπλοκής σε πόλεμο του κράτους στο οποίο ανήκουμε, ενεργοποιείται αντίρροπα. Ο αρνητικός πόλος του, μετάγεται στο θετικό πεδίο των δυνατοτήτων, «φονεύσεις» εμπλουτισμένου με κάποιες εξαιρέσεις του «ου φονεύσεις» και έτσι προάγεται στην έννοια της «στοχευμένης ανθρωποκτονίας». Η «ηθική» αυτή της πρότασης παραβλέποντας τυχόν υπερβατικές, θρησκευτικές προελεύσεις, δοκιμάζεται συνειδησιακά, εν μέσω των οριακών καταστάσεων του πολέμου καθώς καλούμαστε να πολεμήσουμε βάσει σχεδιαγράμματος και οδηγιών, εντολών των άλλων τρίτων, ήτοι της κρατικής μηχανής. Σε ποιο σημείο ως μετέχοντες (αλλά ενίοτε και ως ενεχόμενα θύματα) θα επιτρέψουμε τις ηθικές ρωγμές του πολέμου να κενώσουν και να αμβλύνουν τα ηθικά μας συναισθήματα, εξαρτάται από τη συνείδησή μας. « Εάν το διακύβευμα είναι ο φόνος, το επιχείρημα δεν θα ήταν ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος χωρίς να έχει γίνει ο φόνος, αλλά η απροθυμία να ζήσουμε με ένα δολοφόνο» Και καθώς η εγκυρότητά του επιχειρήματος δε δύναται να επαληθευτεί πάντα με νομικές διαδικασίες, είναι εντελώς υποκειμενικό και απευθυντέο σε ανθρώπους που έχουν συνείδηση και που τολμούν να σκέφτονται κριτικά και να αναψηλαφούν «τις αρχές της ανθρωπότητας και τις επιταγές της κοινής συνείδησης» θεμελιώνοντάς τες σε ένα συνεχές ηθικής-δικαίου-πολιτικής όπου το διακύβευμα είναι το ηθικό κύρος και όχι η συμβατική νομιμότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
στοχευμένες ανθρωποκτονίες, πόλεμος, τρομοκρατία, ανθρωπιστικό δίκαιο, ηθική του πολέμου, ατομική ευθύνη, το δόγμα του διπλού αποτελέσματος, αντιρρησίες συνείδησης, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
80
ΗΘΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ-TELIKO.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο