Σωματεμπορία (“Human Trafficking for sexual exploitation”): το Φαινόμενο, ο Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος και τα Ζητήματα Αποκατάστασης και Αρωγής του Θύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862112 309 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γκίνη Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Γιαννούλης
Μαρία Κρανιδιώτη
Αντωνία- Ιόλη Τζαννετάκη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σωματεμπορία (“Human Trafficking for sexual exploitation”): το Φαινόμενο, ο Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος και τα Ζητήματα Αποκατάστασης και Αρωγής του Θύματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σωματεμπορία (“Human Trafficking for sexual exploitation”): το Φαινόμενο, ο Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος και τα Ζητήματα Αποκατάστασης και Αρωγής του Θύματος
Περίληψη:
Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση του θύματος (“human trafficking for sexual exploitation”) είναι ένα πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο, που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας, όσο και στο διεθνές σκηνικό. Εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, εμφανίζεται συνεχώς με νέες μορφές, ενώ αυξάνεται ραγδαία το ανθρώπινο δυναμικό που στρατολογείται στη βιομηχανία της εξαναγκαστικής πορνείας. Η έκταση του trafficking τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται διαρκώς από κρατικούς φορείς και μελετητές αποδεικνύουν ότι παρά τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών, το ζήτημα γιγαντώνεται.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του ζητήματος της σωματεμπορίας, όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να εξηγήσει το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Η εργασία θα εστιάζει στην έννοια της σωματεμπορίας, τα χαρακτηριστικά των θυμάτων, των δραστών και των πελατών, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της σωματεμπορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις νομοθετικές προβλέψεις για την αρωγή και αποκατάσταση των θυμάτων που θα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας μιας θυματοκεντρικής προσέγγισης του εγκλήματος της σωματεμπορίας, η οποία σε συνδυασμό με συντονισμένη κατασταλτική πολιτική σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική για την πάταξη της σωματεμπορίας
Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα γίνει μια εκτενέστερη ανάλυση στους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς από διεθνή νομοθετικά κείμενα για το trafficking σε μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του φαινομένου της σωματεμπορίας. Η σωματεμπορία θα εξετασθεί από τη σκοπιά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ παράλληλα θα διακριθεί από άλλες συναφείς έννοιες, όπως εκείνη του smuggling (παράνομη διακίνηση ανθρώπων), της πορνείας και της μαστροπείας. Στη συνέχεια θα γίνει μια περιγραφή των συνηθέστερων μορφών εμπορίας ανθρώπων και των συνηθέστερων μεθόδων δράσης των σωματεμπόρων, θα αποτυπωθεί η έκταση του trafficking στη χώρα μας, με την παρουσίαση και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας για τον αριθμό των υποθέσεων, των δραστών και των θυμάτων σωματεμπορίας, ενώ θα γίνει μια και σύντομη αναφορά και σε προηγηθείσες έρευνες για το ζήτημα, οι οποίες παρέχουν πρωτογενή ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για την έκταση του trafficking, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, καθώς και μια εξέταση όλων εκείνων των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων που προκάλεσαν τη ραγδαία αύξηση του φαινομένου τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας θα γίνει η παρουσίαση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του trafficking, αλλά και μία αναφορά στη δράση κυβερνητικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πεδίο της πρόληψης και καταστολής του φαινομένου, παράλληλα με την αρωγή και περίθαλψη των θυμάτων.
Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας θα επιχειρηθεί μια θυματοκεντρική προσέγγιση του trafficking, με τις πρώτες προσπάθειες νομοθετικής πρόβλεψης των ζητημάτων αρωγής και αποκατάστασης του θύματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή σε αυτό χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος. Θα παρουσιαστούν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τον αριθμό των θυμάτων στα οποία παρασχέθηκε προστασία από το Ελληνικό κράτος, ενώ θα γίνει αναφορά στη σύσταση του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ), αλλά και του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (Ε.Μ.Α.) στη χώρα μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)
Λέξεις-κλειδιά:
εμπορία, σωματεμπορία, εμπόριο, λευκής, σαρκός, οργανωμένο, έγκλημα, πρωτόκολλο, θύμα, αποζημίωση, νομοθεσία, πελάτης, δράστης, αποκατάσταση, αρωγή, αποκαταστατική, δικαιοσύνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
121
ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΝΗ- ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο