Αστική ευθύνη και τεχνητή νοημοσύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863106 134 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ηλία Φλώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή
Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής, Νομική Σχολή
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής, Νομική Σχολή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αστική ευθύνη και τεχνητή νοημοσύνη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αστική ευθύνη και τεχνητή νοημοσύνη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης είναι η εξέταση της εφαρμογής του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου αδικοπρακτικής ευθύνης και ευθύνης παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων αναφορικά με τις ζημίες από τη λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και η επισήμανση των ενδεχόμενων δυσχερειών που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο ερμηνευτής και εφαρμοστής του δικαίου, ο οποίος θα κληθεί να κρίνει επί σχετικών αξιώσεων. Περαιτέρω, παρατίθεται σχετική νομολογία αλλοδαπών δικαστηρίων αλλά και οι σύγχρονες πρωτοβουλίες ρύθμισης του ζητήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, εκτίθενται προτεινόμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
αστική ευθύνη, αδικοπρακτική ευθύνη, τεχνητή νοημοσύνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
63

Αστική ευθύνη και τεχνητή νοημοσύνη.pdf
970 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.