Νομική Προστασία Κατά τη Διάρκεια Εχθροπραξιών - Συγκριτική Προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863237 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σαμαρά Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Nομικής, ΕΚΠΑ
Βασιλόγιαννης Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Nομικής, ΕΚΠΑ
Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Nομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νομική Προστασία Κατά τη Διάρκεια Εχθροπραξιών - Συγκριτική Προσέγγιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νομική Προστασία Κατά τη Διάρκεια Εχθροπραξιών - Συγκριτική Προσέγγιση
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια συγκριτικής προσέγγισης της παρεχόμενης νομικής προστασίας στα θύματα των εχθροπραξιών, με βασικό γνώμονα ανάπτυξης την εξέλιξη στο χρόνο. Εξετάζοντας το «jus in bello», για την έννοια της νομικής προστασίας αναλύονται τα μέτρα πρόληψης και καταστολής που ορίζει η διεθνής κοινότητα σχετικά με την προφύλαξη των ατόμων από τους υπαρκτούς ή πιθανούς κινδύνους κάθε εχθρικής κατάστασης.
Για την ευστοχότερη αποσαφήνιση κάποιων βασικών εννοιών, προσδιορίζονται τα χωρικά και χρονικά όρια εντός των οποίων εφαρμόζεται το Διεθνές Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων ενώ δίνεται έμφαση και στις μορφές με τις οποίες εμφανίζονται οι εχθρικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συγκριτικά.
Καθώς τα τελευταία χρονια η έννοια της ασφάλειας έχει επαναπροσδιοριστεί σε πιο ανθρωποκεντρικό επίπεδο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο νομικό καθεστώς προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως των αμάχων, των τραυματιών πολέμου, των παιδιών και των γυναικών. Τέλος, μέσα από την παράθεση νομολογικών υποθέσεων και ιστορικών παραδειγμάτων αναζητείται ο λόγος παραβίασης των κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αλλά και τα νομικά κενά που τυχόν προκύπτουν εξ αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγκριτικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Εχθροπραξίες, Πόλεμος, Έννοπλες Συρράξεις, Δίκαιο, Προστασία, Συγκριτική Προσέγγιση,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
108

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!!!!!!!!!!.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.