«ONLINE GROOMING» : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863286 302 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Δοροβίτσα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Γιαννούλης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Κρανιδιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντωνία - Ιόλη Τζαννετάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
«ONLINE GROOMING» : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«ONLINE GROOMING» : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Περίληψη:
Με το παρόν πόνημα επιχειρείται μία ενδελεχής, κατά το δυνατόν, επισκόπηση του φαινομένου της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και του Διαδικτύου. Το φαινόμενο, γνωστό διεθνώς με τον όρο «online grooming», αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, λόγω και των ραγδαίων εξελίξεων που έχουν επιφέρει στις ζωές των ανθρώπων οι νέες τεχνολογίες. Εξάλλου, οι νέες δυνατότητες που παρέχονται πλέον, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και τον τομέα της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς εισήχθησαν νέες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ ήδη υπάρχουσες εξελίχθηκαν.
Στον πυρήνα της εγκληματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται μέσα στον Κυβερνοχώρο, την πιο ευάλωττη θέση κατέχουν τα παιδιά, τα οποία πλέον, εκπροσωπούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού που κάνει χρήση του Διαδικτύου και των μέσων πληροφορίας. Κατά την πλοήγηση τους, ωστόσο, συχνά έρχονται αντιμέτωπα με προκλήσεις και επίδοξους δράστες που στόχο έχουν την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση τους. Η οθόνη του υπολογιστή λειτουργεί ως ένα ψευδεπίγραφο περιβάλλον ασφάλειας για τα παιδιά, τα οποία, ουκ ολίγες φορές, λειτουργούν, πλοηγούνται και συνομιλούν με άτομα, αγνοώντας τους πιθανούς κινδύνους που ελοχεύουν στον χαώδη κόσμο του Διαδικτύου.
Το καθεστώς ανασφάλειας που δημιουργούν οι σύγχρονες προκλήσεις στο χώρο της παραβατικότητας μέσω του Διαδικτύου, επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την συντονισμένη και στοχευμένη προστασία των ανηλίκων. Εξάλλου, Το φαινόμενο της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών και η ανάγκη προστασίας τους θα πρέπει να αποτελούν μείζονα ζητήματα προβληματισμού σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία και έννομη τάξη.
Η εν λόγω συγγραφική προσπάθεια στοχεύει στην εγκληματολογική, υπό ευρεία έννοια, προσέγγιση του φαινομένου του «online grooming». Υπό το πλαίσιο αυτό, στο Πρώτο Μέρος (Κεφάλαια Πρώτο και Δεύτερο) της εργασίας επιχειρείται η μελέτη και αποτύπωση των διαδικασιών και των σταδίων που ενυπάρχουν μέσα στη διαδικασία της προσέγγισης και επικοινωνίας δράστη και ανήλικου θύματος με στόχο της σεξουαλική κακοποίηση του τελευταίου. Προτίστως, επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «online grooming», όπως προκύπτει από την επισκόπηση της συναφούς εγκληματολογικής βιβλιογραφίας και τον νομικό ορισμό κατά τον ελληνικό ΠΚ.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η παράθεση ποσοτικών δεδομένων, με τα οποία αποτυπώνονται οι διαστάσεις του φαινομένου, όπως αυτά προκύπτουν από εμπειρικές μελέτες και επίσημα στατιστικά στοιχεία της αλλοδαπής που έχουν συλλεγεί για τις ανάγκες της παρούσης.
Εν συνεχεία, η ενασχόληση με ζητήματα φαινομενολογίας του «online grooming» εξαντλείται στην μελέτη της τυπολογίας και των χαρακτηριστικών των δραστών – «groomers» και στη συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα ίδια τα θύματα εντός του Κυβερνοχώρου, ενώ τα στοιχεία αυτά εξετάζονται πάντοτε παράλληλα με τη συνδρομή του ίδιου του Διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων στη διαδικασία του «grooming».
Σε επίπεδο θεωρητικής αιτιολογίας/επεξήγησης του φαινομένου,στο Δεύτερο Μέρος (Κεφάλαιο Τρίτο) του έργου εξετάζονται οι διατυπωθείσες εγκληματολογικές θεωρίες οι οποίες συμβάλλουν στην ερμηνεία του φαινομένου του «online grooming».
Στο δε Τρίτο Μέρος (Κεφάλαια Τέταρτο, Πέμπτο, Έκτο) της παρούσας εργασίας τίθενται ζητήματα τυπικού κοινωνικού ελέγχου του φαινομένου, με επισκόπηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στην ημεδαπή και στις αλλοδαπές έννομες τάξεις για την τυποποίηση της πράξης ως αξιόποινης. Καταληκτικά, κρίθηκε σκόπιμη η ενασχόληση με τη δράση των ειδικών διωκτικών αρχών για την καταστολή του φαινομένου, με έμφαση στη χρήση μεθόδων εξιχνίασης των υποθέσεων υπό τη σκοπιά της ανακριτικής, όπως και η αποτύπωση του φαινομένου στην πράξη, μέσω δικαστικών αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)
Λέξεις-κλειδιά:
online grooming, grooming, groomer, προσέλκυση παιδιών, εγκληματολογικές, θεωρίες, εγκληματολογία, ανακριτική διείσδυση, Διαδίκτυο, πληροφοριακά συστήματα, γενετήσιοι λόγοι, αποπλάνηση, πορνογραφία, τυπικός, κοινωνικός, έλεγχος, αντεγκληματική, πολιτική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
161
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΟΒΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο