Αστική Ευθύνη στις κεφαλαιουχικές εταιρείες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863338 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γκίκα Βαρβάρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κλεάνθης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεόδωρος Λύτρας, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αστική Ευθύνη στις κεφαλαιουχικές εταιρείες
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αστική Ευθύνη στις κεφαλαιουχικές εταιρείες
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει την προβληματική γύρω από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ εσωτερικής (ήτοι απέναντι στην ίδια την εταιρεία) και εξωτερικής ευθύνης (ήτοι απέναντι σε τρίτους, όπως στους μετόχους, τους εταιρικούς δανειστές), με ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική ευθύνη. Τέλος, γίνεται ανάλυση του τρόπου άσκησης αξιώσεων από όλα τα πιθανά μέρη για ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας πλημμελούς συμπεριφοράς ή παραλείψεως των εταιρικών διοικητών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Διοικητικό Συμβούλιο, Ανώνυμη Εταιρεία, ευθύνη μελών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
61
Διπλωματική_final version_to be submitted & revised.pdf (881 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο