Εγκλήματα κατά της ζωής κατά το ελληνικό και γαλλικό δίκαιο. Συγκριτική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863340 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ρουμπέκας Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελίνα Μουσταϊρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εγκλήματα κατά της ζωής κατά το ελληνικό και γαλλικό δίκαιο. Συγκριτική μελέτη.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εγκλήματα κατά της ζωής κατά το ελληνικό και γαλλικό δίκαιο. Συγκριτική μελέτη.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση ελληνικού και γαλλικού ποινικού δικαίου στο επίπεδο των εγκλημάτων κατά της ζωής. Αναμφισβήτητα, τα δύο δίκαια παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες, δεδομένου του ότι αμφότερα εντάσσονται στα δυτικά δίκαια. Παρατηρούνται, όμως και σημαντικές διαφορές, κάτι που αναδεικνύει τη μοναδικότητα τους. Στο πρώτο μέρος της μελέτης αναδύεται η σημασία του συγκριτικού δικαίου καθώς επίσης και οι σκοποί αυτού του κλάδου του δικαίου. Στη συνέχεια, γίνεται μία γενική παρουσίαση του ελληνικού και γαλλικού ποινικού δικαίου σε επίπεδο βασικών νομικών ρυθμίσεων. Το κυρίως μέρος αποτελείται από δύο επιμέρους κεφάλαια. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η παράλληλη εξέταση κάθε επιμέρους εγκλήματος κατά της ζωής, στα δύο δίκαια. Αρχικά, εξετάζονται τα εκ δόλου τελούμενα εγκλήματα κατά της ζωής και στη συνέχεια τα εξ αμελείας τελούμενα εγκλήματα, τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό δίκαιο. Στο τελευταίο μέρος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης μετά την ενδελεχή σύγκριση των δύο ποινικών συστημάτων, από τα οποία προκύπτουν κυρίως ο αυστηρότερος χαρακτήρας του γαλλικού δικαίου σε επίπεδο ποινών, η διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος της ευθανασίας, η διαφορετική προσέγγιση της έννοιας της αμέλειας καθώς επίσης και η διαφοροποίηση των δύο δικαίων στο ζήτημα της ανθρωποκτονίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Συγκριτικό δίκαιο, Ελλάδα-Γαλλία, Εγκλήματα κατά της ζωής, Ποινικό Δίκαιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
90

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΕΚΑ 07.12.18.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.