Δίκαιο και Όπερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863485 149 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-22
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κάππου Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Μουσταΐρα, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ (επιβλέπουσα)
Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δίκαιο και Όπερα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δίκαιο και Όπερα
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σχέση δικαίου και όπερας. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ή διακλαδικής έρευνας (interdisciplinary research), η σχέση όπερας και δικαίου αποτελεί ένα πρόσφατο πεδίο έρευνας. Μελετώνται διαδοχικά οι ακόλουθες θεματικές: i) το δίκαιο και η όπερα στο πλαίσιο της διακλαδικότητας, ii) η όπερα (ως θεσμός και ως μουσικό είδος) ως αντικείμενο δικαιικών ρυθμίσεων, iii) η παρουσίαση δικαιικών ζητημάτων στην όπερα (με έμφαση στα ζητήματα ιδιωτικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου) καθώς και iv) οι κοινοί τόποι και οι αναλογίες μεταξύ δικαίου και όπερας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγκριτικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
δίκαιο, όπερα, συγκριτική μελέτη, διακλαδική έρευνα, πολιτισμική στροφή, δίκαιο και λογοτεχνία, δίκαιο και μουσική, δίκαιο και όπερα, θεσμός, Εθνική Όπερα του Παρισιού, Εθνική Λυρική Σκηνή, ΚΠΙΣΝ, πηγές χρηματοδότησης, λυρικός εκδημοκρατισμός, ελευθερία έκφρασης και λογοκρισία, πνευματική ιδιοκτησία, ζητήματα ιδιωτικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, Αστικός Κώδικας, θεωρία της τέχνης σε δύο χρόνους, αναλογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
71
ΠΕΡΓΑΜΟΣ__ΚΑΠΠΟΥ_ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΠΕΡΑ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο