Συγκρίσεις μεταξύ γηγενών, αλλοδαπών και μεικτής καταγωγής εφήβων ως προς: τη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, την ψυχο-κοινωνική προσαρμογή, την αυτοεκτίμηση, το άγχος και τη σχολική επίδοση με παράγοντα διαμεσολάβησης τη γλωσσική ικανότητα στην ελληνική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863587 102 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καραπατή Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπουσα: Παπαστυλιανού Αντωνία, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Μέλος: Πολυχρόνη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Μέλος: Ράλλη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκρίσεις μεταξύ γηγενών, αλλοδαπών και μεικτής καταγωγής εφήβων ως προς: τη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, την ψυχο-κοινωνική προσαρμογή, την αυτοεκτίμηση, το άγχος και τη σχολική επίδοση με παράγοντα διαμεσολάβησης τη γλωσσική ικανότητα στην ελληνική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκρίσεις μεταξύ γηγενών, αλλοδαπών και μεικτής καταγωγής εφήβων ως προς: τη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, την ψυχο-κοινωνική προσαρμογή, την αυτοεκτίμηση, το άγχος και τη σχολική επίδοση με παράγοντα διαμεσολάβησης τη γλωσσική ικανότητα στην ελληνική
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας δέχεται μεταναστευτικές εισροές, μεγάλο μέρος των οποίων αποτελούν έφηβοι που εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο. Η παρούσα έρευνα μελετά συγκρίσεις στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή, στη σχολική επίδοση, στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, στην αυτοεκτίμηση, στο άγχος και στη γλωσσική ικανότητα ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες εφήβων, τους γηγενείς, τους αλλοδαπούς και τους εφήβους με γονείς από μεικτούς γάμους. Το δείγμα αποτελείται από 354 μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της ποσοτικής έρευνας και τη χρήση ερωτηματολογίων. Όπως προκύπτει από τις στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών εφήβων ως προς τη σχολική επίδοση, με υψηλότερη την επίδοση των γηγενών εφήβων. Παρατηρήθηκαν επίσης, διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και συγκεκριμένα, όσον αφορά στην αυτοεκτίμηση και στην αντίληψη εαυτού. Τέλος, η γλωσσική ικανότητα βρέθηκε να επιδρά θετικά στα επίπεδα άγχους που βιώνουν οι έφηβοι αλλοδαποί και οι έφηβοι από μεικτούς γάμους, ενώ η υψηλή αυτοεκτίμηση προβλέπει το χαμηλό άγχος των εφήβων και στις τρεις ομάδες του δείγματος. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη για πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση και δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολείο με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: εφηβεία, επιπολιτισμός, εθνική ταυτότητα, αυτοεκτίμηση, άγχος, ψυχο-κοινωνική προσαρμογή, σχολική επίδοση, γλωσσική ικανότητα, μεικτοί γάμοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
74

Διπλωματική εργασία Καραπατή Κωνσταντίνα.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.