Η ανώμαλη εξέλιξη της συμβατικής σχέσης κατά τον ΑΚ και το Κοινοδίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863764 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-21
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σιμιτζή Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργιάδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Δακορώνια Ευγενία, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Λέκκας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανώμαλη εξέλιξη της συμβατικής σχέσης κατά τον ΑΚ και το Κοινοδίκαιο
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανώμαλη εξέλιξη της συμβατικής σχέσης κατά τον ΑΚ και το Κοινοδίκαιο
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στον ΑΚ και το Κοινοδίκαιο αναφορικά με την ανώμαλη εξέλιξη της συμβατικής σχέσης. Κατά τον ΑΚ η αθέτηση της σύμβασης διακρίνεται σε αδυναμία, υπερημερία παροχής και πλημμελή εκπλήρωση σε αντίθεση με την ενιαία έννοια της breach of contract, η οποία συναντάται στο Common Law. Διαφορά υφίσταται και ως προς την ανάγκη διαπίστωσης υπαιτιότητας στο πρόσωπο του αθετήσαντος προκειμένου να γεννηθεί ενδοσυμβατική ευθύνη. Αντίθετα, και στα δύο συστήματα, προκειμένου να γεννηθούν στο πρόσωπο του δανειστή τα δραστικότερα δικαιώματα της αποζημίωσης και της υπαναχώρησης, απαιτείται η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του οφειλέτη να είναι ουσιώδης.
Ως προς τις επιμέρους μορφές αθέτησης μιας σύμβασης, η αδυναμία παροχής του ΑΚ εξετάζεται αναφορικά με το θεσμό της impossibility και της impracticability of performance. Παράλληλα, ο τρόπος ρύθμισης της υπερημερίας παροχής κατά τον ΑΚ παρουσιάζει εξαιρετική ομοιότητα με το σύστημα που ακολουθείται από το Common Law αναφορικά με κάθε παθογένεια της συμβατικής σχέσης. Απ’ την άλλη, ο θεσμός της anticipatory breach βρίσκει αντίκρισμα στην εκ των προτέρων αθέτηση της σύμβασης, όπως αυτή ρυθμίζεται από τον ΑΚ, ενώ η απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και η έλλειψη δικαιοπρακτικού θεμελίου μεταφράζονται κατά το Common Law στο θεσμό της frustration με τους δύο θεσμούς να εμφανίζουν ως επί το πλείστον ομοιότητες μεταξύ τους.
Τέλος, τα έννομα βοηθήματα που παρέχονται στο μέρος που ζημιώθηκε εκ της αθετήσεως είναι κοινά και στα δύο δικαϊικά συστήματα. Βέβαια, εντοπίζονται διαφορές αναφορικά με τη σπουδαιότητα της αξίωσης του δανειστή για αυτούσια εκπλήρωση, τη δυνατότητα σωρευτικής άσκηση της αξίωσης αποζημίωσης και της υπαναχώρησης αλλά και τα έννομα αποτελέσματα που επιφέρουν τα ως άνω δικαιώματα. Απ’ την άλλη, και τα δύο συστήματα υιοθετούν ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποτροπή του αδικαιολόγητου πλουτισμού των μερών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ανώμαλη εξέλιξη, αδυναμία παροχής, υπερημερία, Κοινοδίκαιο, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
93

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΙΓΟΥ (1).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.