Συγκριτική μελέτη των συστημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Δανίας: Οι δημόσιες δαπάνες, ως το ποσοστό του ΑΕΠ, και η παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863833 87 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-21
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σουρλά Ευδοκία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Βέρδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ, Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Αικατερίνη Κασιμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής , Τμήμα Φ.Π.Ψ - ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη των συστημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Δανίας: Οι δημόσιες δαπάνες, ως το ποσοστό του ΑΕΠ, και η παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων τους.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη των συστημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Δανίας: Οι δημόσιες δαπάνες, ως το ποσοστό του ΑΕΠ, και η παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων τους.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει τα οφέλη που έχει η επένδυση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα κράτη μέσω των δημοσίων δαπανών, αλλά και αντιστρόφως, πώς η χρηματοδότηση που παρέχουν, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, συμβάλει στην ανάπτυξη των Πανεπιστημίων τους και τη είσοδο τους στις σημαντικότερες κατατάξεις καλύτερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως.
Στη Δεύτερη ενότητα θα μελετήσουμε τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της οικονομικής ανάπτυξη μιας χώρας καθώς και το πώς συνδέεται με την ανεργία και την οικονομική ανάπτυξη της. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ αλλά και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT). Προκειμένου, λοιπόν, να εξετάσουμε κατά πόσο η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων συνδέεται με τον αριθμό των ανώτατων ιδρυμάτων που έχουν στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων, θα χρησιμοποιήσουμε τα παραδείγματα της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Δανίας. Στην Τρίτη ενότητα θα εξηγήσουμε γιατί επιλέξαμε τις χώρες αυτές. Όπως θα διαπιστώσουμε αποτελούν παραδείγματα χωρών όπου η Τριτοβάθμια εκπαίδευση χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρχικά θα μελετήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, ως προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ όπου χρειάζεται θα προχωρήσουμε παραθέτοντας κάποιες επιπλέον πληροφορίες για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους.
Στη συνέχεια, στην Τέταρτη Ενότητα θα προχωρήσουμε σε συγκριτική μελέτη αυτών, προκειμένου να συνδέσουμε την χρηματοδότηση που λαμβάνουν τα Πανεπιστήμιά τους με τον αριθμό των Πανεπιστημίων που έχουν στις λίστες με τα 500 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Πρώτα θα δούμε πως χρηματοδοτεί κάθε χώρα την Ανώτατη εκπαίδευση της, και ύστερα, μελετώντας τις παγκόσμιες λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων θα επιχειρήσουμε να δούμε κατά πόσο συνδέονται. Οι κατατάξεις που θα μελετήσουμε είναι οι Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS), Times Higher Education World University Rankings (TIMES), και Academic Ranking of World Universities (Shanghai/ ARWU ) του 2017. Επιλέξαμε τις συγκεκριμένες κατατάξεις Πανεπιστημίων καθώς αποτελούν από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες παγκοσμίως.
Τέλος, θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το ποσοστό του ΑΕΠ που δίνεται σε κάθε μια από τις τρεις χώρες με τον αριθμό των Πανεπιστημίων που έχουν σε κάθε μια από τις τρεις λίστες, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την υπόθεση μας, πως η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και η Τριτοβάθμια εκπαίδευση της συνδέονται. Επομένως η χρηματοδότηση, με τη μορφή δημοσίων δαπανών για την Ανώτατη εκπαίδευση μιας χώρας, αποτελεί επένδυση τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και στην οικονομία και την οικονομική της ανάπτυξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
«Τριτοβάθμια εκπαίδευση», «δημόσιες δαπάνες», «Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν», «χρηματοδότηση», «Ελλάδα», «Γαλλία», «Δανία», «ανεργία», «οικονομική ανάπτυξη», «κατατάξεις Πανεπιστημίων», «QS», «TIMES», «ARWU»
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
94

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΟΥΡΛΑ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.