Το Ανθρώπινο Υποκείμενο και η Αντιστροφή της Καντιανής Κατηγορικής Προσταγής: Ο προβληματισμός γύρω από την ηθική της Παιδείας και του Κράτους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864155 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Φραγκιαδάκη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής Τμήμα Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Αραμπατζής, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Στειρης, Καθηγητής Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το Ανθρώπινο Υποκείμενο και η Αντιστροφή της Καντιανής Κατηγορικής Προσταγής: Ο προβληματισμός γύρω από την ηθική της Παιδείας και του Κράτους.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το Ανθρώπινο Υποκείμενο και η Αντιστροφή της Καντιανής Κατηγορικής Προσταγής: Ο προβληματισμός γύρω από την ηθική της Παιδείας και του Κράτους.
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η έννοια του Ανθρώπινου Υποκειμένου, μέσα από την θεωρία της Καντιανής κατηγορικής προσταγής και της αντιστροφή της και αναδεικνύεται ο προβληματισμός γύρω από την ηθική της παιδείας και του κράτους. Σχετικά με την αυτονομία του υποκειμένου, αυτή εξαρτάται από την ελευθερία της βούλησης και τις λειτουργίες της. Η ελευθερία συσχετίζεται με τον ηθικό νόμο, καθώς και η έννοια του καθήκοντος συνδέεται με την αγαθή βούληση και είναι το κίνητρο που οδηγεί τον άνθρωπο στο να ενεργήσει. Έπειτα, αναλύεται το περιεχόμενο της Καντιανής κατηγορικής προσταγής, η αντιστροφή της και ο συσχετισμός της με το Κράτος και την Αγωγή. Το σύστημα Αγωγής του Καντ έχει ως απώτερο σκοπό την ηθικοποίηση των παιδιών, ώστε να γίνουν ηθικοί πολίτες μιας ηθικής κοινωνίας, στο μέλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Kατηγορική Προσταγή, καθήκον, βούληση, αντιστροφή, καθολικός ηθικός κανόνας,νόμος, λογική,σκοπός, μέσο, αγωγή, πειθαρχία, ηθική, ηθικοποίηση, κράτος, ρόλος, εκπαίδευση, ηθική κοινωνία, ηθικός πολίτης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
82

Το Ανθρώπινο Υποκείμενο και η Αντιστροφή της Καντιανής Κατηγορικής Προσταγής Ο προβληματισμός γύρω από την ηθική της Παιδείας και του Κράτους.pdf
450 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.