"Το έργο (2/5/1832- 17/1/1833) των Διοικητικών Επιτροπών της Ελλάδος σε ζητήματα εκκλησιαστικά, εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864500 83 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-28
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Φραγκοπούλου Ευσταθία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Το έργο (2/5/1832- 17/1/1833) των Διοικητικών Επιτροπών της Ελλάδος σε ζητήματα εκκλησιαστικά, εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Το έργο (2/5/1832- 17/1/1833) των Διοικητικών Επιτροπών της Ελλάδος σε ζητήματα εκκλησιαστικά, εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού"
Περίληψη:
Η εν λόγω διπλωματική εργασία μελετά την περίοδο της Αναρχίας, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη καποδιστριακή περίοδο. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην πολιτική σκηνή και αφορούσαν στη συγκρότηση των Διοικητικών Επιτροπών της Ελλάδος από τις Εθνοσυνελεύσεις μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, στην κατεύθυνση εξέτασης και αξιολόγησης των ζητημάτων που αφορούσαν στην παιδεία και την εκπαίδευση, στην εκκλησία και τον πολιτισμό και τα οποία εκείνες, σε ανιούσα φορά, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Ως προς τον τομέα της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των σχολείων που λειτούργησαν κατά την περίοδο εκείνη και εντάσσονταν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια αδιαβάθμητη εκπαίδευση. Σχετικά με την Εκκλησία, ερευνήθηκαν οι διοικητικές υποθέσεις που ενέπιπταν στις χειροτονίες στα εκκλησιαστικά αξιώματα, αλλά και επισημάνθηκε, στο πλαίσιο της έρευνάς μας η συμβολή της Εκκλησίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Τέλος, την παρούσα εργασία απασχόλησαν και θέματα πολιτισμού. Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στα τυπογραφικά καταστήματα που ιδρύθηκαν κατά τη μελετώμενη περίοδο, στις βιβλιοθήκες που με την πάροδο των χρόνων εμπλουτίστηκαν με περισσότερα εγχειρίδια, και, τέλος, πραγματοποιήθηκε ειδική αναφορά στο Εθνικό Μουσείο της Αίγινας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Διοικητικές Επιτροπές της Ελλάδος, Παιδεία, Εκπαίδευση, Εκκλησία, Πολιτισμός.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
127

Διπλωματική Εργασία- Φραγκοπούλου Ευσταθία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.