Μελέτη κατανομής αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο υαλοειδές υγρό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864626 155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αρμάος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπουτσής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη κατανομής αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο υαλοειδές υγρό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη κατανομής αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο υαλοειδές υγρό
Περίληψη:
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης αλλά και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών. Τα κυριότερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο και μελετήθηκαν στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι η αμιτριπτυλίνη, η νορτριπτυλίνη, η σιταλοπράμη, η κλομιπραμίνη, φλουοξετίνη η μαπροτιλίνη, η μιρταζαπίνη, η σερτραλίνη και η βενλαφαξίνη. Η χρήση των εναλλακτικών βιολογικών υλικών στην Δικαστική Τοξικολογία έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές, ιδίως σε περιπτώσεις έλλειψης των κλασικών βιολογικών υγρών όπως αίματος, ούρων κλπ., σε περιπτώσεις σήψης ή πιθανής μεταθανάτιας ανακατανομής των ουσιών. Το υαλοειδές υγρό είναι ένα εναλλακτικό βιολογικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, λόγω των πλεονεκτημάτων που έχει, για την ανάλυση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων.
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματική εργασίας ήταν η μελέτη της κατανομής των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο υαλοειδές υγρό με υπολογισμό του λόγου των συγκεντρώσεων των φαρμάκων στο αίμα με τις αντίστοιχες στο υαλοειδές υγρό. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε μια αναλυτική μέθοδος που θα επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αυτών των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων καθώς και τεσσάρων μεταβολιτών τους με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με τη φασματομετρία μαζών. Η αναπτυχθείσα μέθοδος παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ήδη δημοσιευμένων μεθόδων προσδιορισμού των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο υαλοειδές υγρό που χρησιμοποιούν αέρια χρωματογραφία, καθώς επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό 9 αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και 4 μεταβολιτών. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε δείγματα δικαστικού ενδιαφέροντος στα οποία κάποια αντικαταθλιπτικά φάρμακα είχαν ανιχνευθεί είτε κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο είτε διαπιστώθηκε η παρουσία τους κατά τη γενική τοξικολογική ανάλυση του αίματος. Σε όλες τις περιπτώσεις που ανιχνεύτηκε κάποιο αντικαταθλιπτικό φάρμακο στο αίμα, διαπιστώθηκε η αντίστοιχη παρουσία του και στο υαλοειδές υγρό με τους λόγους των συγκεντρώσεων να παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση. Καθίσταται απαραίτητη η συνέχιση της μελέτης με μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων ώστε να καταδειχθεί η σημασία της χρήσης του υαλοειδές υγρού ως εναλλακτικό βιολογικό υγρό κατά τη διερεύνηση δικαστικών υποθέσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
αντικαταθλιπτικά φάρμακα, υαλοειδές, αέρια χρωματογραφία, φασματομετρία μαζών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
152
Αριθμός σελίδων:
154

Armaos.K.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-03-01.