«Διερεύνηση της κοινωνικό-συναισθηματικής κατάστασης των μητέρων παιδιών με πιθανή ΔΕΠΥ και Μαθησιακές Δυσκολίες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864665 82 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τζουβάρα Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρόνη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ίσαρη Φιλία, Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τομέας Ψυχολογίας), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πέτρος Ρούσσος, Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Διερεύνηση της κοινωνικό-συναισθηματικής κατάστασης των μητέρων παιδιών με πιθανή ΔΕΠΥ και Μαθησιακές Δυσκολίες»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Διερεύνηση της κοινωνικό-συναισθηματικής κατάστασης των μητέρων παιδιών με πιθανή ΔΕΠΥ και Μαθησιακές Δυσκολίες»
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα, διερευνάται η ψυχική υγεία μητέρων παιδιών με πιθανή ΔΕΠ/Υ και Μαθησιακές δυσκολίες και πιο συγκεκριμένα οι ψυχολογικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν, οι στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων που τους προκαλούν άγχος, καθώς και τα επίπεδα αυτοεκτίμησης τους, μέσω των αντίστοιχων σταθμισμένων ερωτηματολογίων. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 μητέρες παιδιών με πιθανή ΔΕΠ/Υ και Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι μητέρες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο «Γενικής Υγείας», το ερωτηματολόγιο μέτρησης των «Στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων» και το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης για γονείς «Τι πιστεύω για τον εαυτό μου», όπως και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Η επιλογή του δείγματος και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τις μητέρες πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ΚΕΔΔΥ Νέας Ιωνίας. Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι γονείς και περισσότερο οι μητέρες παιδιών με ΔΕΠ/Υ και Μαθησιακές δυσκολίες είναι επιρρεπείς σε συναισθηματικές και ψυχολογικές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, έχει σημειωθεί ότι ενδέχεται να κατηγορούν τον εαυτό τους, να αισθάνονται αισθήματα άρνησης, θυμού, απογοήτευσης, ματαίωσης, αλλά και χαμηλής αυτοεκτίμησης μη μπορώντας να ελέγξουν την συμπεριφορά των παιδιών τους. Μάλιστα, συχνά νιώθουν λιγότερο σίγουρες για τον γονικό τους ρόλο και εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους με έρευνες να επισημαίνουν ότι βιώνουν περισσότερο άγχος και πίεση συγκριτικά με μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης.Tα πορίσματατης της έρευνας έδειξαν πως οι μητέρες εμφάνισαν επιβαρυμένη ψυχοπαθολογία, όσον αφορά το άγχος, τα σωματικά ενοχλήματα και την κοινωνική δυσλειτουργικότητα, αλλά όχι ως προς την κατάθλιψη. Επιπλέον, οι μητέρες παιδιών με Συνδυασμένο τύπο ΔΕΠ/Υ εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά άγχους συγκριτικά με τις μητέρες παιδιών μόνο με Ελλειμματική Προσοχή ή μόνο με Υπερκινητικότητα/Παρορμητικότητα. Αναφορικά με τη χρήση των ΣΑΑΚ ανάμεσα στις μητέρες φάνηκε πως ακολουθούν κυρίως υγιείς τρόπους αντιμετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων, με τις μητέρες παιδιών Υπερκινητικού και Συνδυαστικού τύπου συγκριτικά, να τείνουν να χρησιμοποιούν και μη προσαρμοστικές στρατηγικές, ωστόσο δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων για την προτίμηση χρήσης τους. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συζητούνται με βάση τα ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, διατυπώνονται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας, οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα, καθώς και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην βέλτιστη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδιών με ΔΕΠ/Υ και Μαθησιακές δυσκολίες από τους γονείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ), Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.), μητέρες, ψυχική υγεία, στρατηγικές,άγχος, αυτοεκτίμηση.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
206
Αριθμός σελίδων:
100
Διπλωματική ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ..pdf (942 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο