Οι παραλλαγές της μετάθεσης του χρωμοσώματος Ph σε Έλληνες ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864912 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γ. Βαϊόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κ. Σαμπάνη, Ερευνήτρια Α΄, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι παραλλαγές της μετάθεσης του χρωμοσώματος Ph σε Έλληνες ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι παραλλαγές της μετάθεσης του χρωμοσώματος Ph σε Έλληνες ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία
Περίληψη:
Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ) χαρακτηρίζεται από την παρουσία του
χρωμοσώματος Φιλαδέλφεια (Philadelphia chromosome, Ph) που προκύπτει από
την αμοιβαία μετάθεση t(9;22)(q34;q11.2), με αποτέλεσμα τη δημιουργία του
υβριδικού γονιδίου BCR-ABL1. Σε ποσοστό 5-10% των ασθενών με
νεοδιαγνωσθείσα ΧΜΛ, η δημιουργία του υβριδικού γονιδίου είναι αποτέλεσμα
παραλλαγής της μετάθεσης Ph, όπου εκτός από τις περιοχές 9q34 και 22q11
συμμετέχουν μια ή περισσότερες περιοχές άλλων χρωμοσωμάτων. Παρόλο που η
παρουσία της παραλλαγής Ph δεν έχει συσχετιστεί με κάποιο ιδιαίτερο φαινότυπο
της νόσου, η προγνωστική σημασία κάθε διαφορετικής παραλλαγής δεν έχει ακόμη
διευκρινιστεί.
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι i) να καθοριστούν το είδος και η παραλλαγή της
μετάθεσης t(9;22)(q34;q11) στην Ελλάδα ii) η ανεύρεση παραλλαγών που δεν έχουν
ακόμη αναφερθεί και η αναγνώριση νέων σημείων θραύσης και (iii) ο καθορισμός της
συχνότητας συνύπαρξης επιπρόσθετων χρωμοσωματικών ανωμαλιών σε ασθενείς
με παραλλαγή της μετάθεσης.
Η μελέτη περιελάμβανε 809 ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα ΧΜΛ, από τους
οποίους 48 (31 άντρες και 17 γυναίκες) είχαν την παραλλαγή (απλή και σύνθετη) της
μετάθεσης στον καρυότυπο (5.9%).
Απλή παραλλαγή διαπιστώθηκε σε 13 ασθενείς και πολύπλοκη σε 35
(συμμετοχή ενός επιπρόσθετου χρωμοσώματος σε 31, δύο χρωμοσωμάτων σε 3 και
τριών σε ένα 1 ασθενή). Επιπρόσθετες χρωμοσωματικές ανωμαλίες παρουσίαζαν 12
ασθενείς: -Υ (n=1 ), +Ph (n=1), i(17)(q10) (n=1), +21 (n=2), +22 (n=2) και άλλες
δομικές σε 5 ασθενείς. Μεταξύ των 48 παραλλαγών Ph της παρούσας μελέτης, οι 14
δεν έχουν αναφερθεί. Από αυτές, οι 4 εμφανίζουν νέα σημεία θραύσης: 3p27 (n=1),
5q15 (n=1), 5q21-22 (n=1), 14p11 (n=1). H συχνότερα εμφανιζόμενη παραλλαγή
ήταν η t(17;22)(p13;q11) (n=2). Τα πιο συχνά συμμετέχοντα χρωμοσώματα στην
παραλλαγή ήταν τα: 2 (6/48), 11 (5/48) και 17 (5/48), ενώ δεν συμμετείχαν καθόλου
τα χρωμοσώματα Υ, 13, 16, 18 και το ομόλογο 22.
Παραλλαγή της μετάθεσης t(9;22) ανιχνεύθηκε στο 5.9% των ασθενών με
νεοδιαγνωσθείσα ΧΜΛ, συχνότερα με τον πολύπλοκο 200 τύπο. Η κλασσική
κυτταρογενετική ανάλυση είναι η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος για την ταυτοποίηση
της παραλλαγής. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών σημείων θραύσης καθιστά
αναγκαία την περαιτέρω βιολογική έρευνα και την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού
περιπτώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή ασφαλών προγνωστικών συμπερασμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΧΜΛ, Παραλλαγή Ph, Χρωμόσωμα Ph, Καρυότυπος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
52
Anastasia Stamatopoulou master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο