Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO- ASPnet.Τα προγράμματα του Δικτύου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865013 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κιαμίλη Ευφροσύνη-Ελισάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΣΔΕΡΑΚΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO- ASPnet.Τα προγράμματα του Δικτύου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO- ASPnet.Τα προγράμματα του Δικτύου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία
Περίληψη:
Η εκπαίδευση όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις αποτελεί έναν από τους παράγοντες μείζονος σημασίας στο πεδίο δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Οργανισμού UNESCO από το 1945 έως σήμερα. Η παροχή σύγχρονης και κατάλληλης εκπαίδευσης , η οποία προωθεί την ειρήνη, τον πολιτισμό, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστήμη , τον διεθνή διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και χωρών , αποτελεί πάγιο εγχείρημα της UNESCO. Προς την κατεύθυνση αυτή το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO- ASPnet στοχεύει στην υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αναφέρεται αρχικά στις ενέργειες της UNESCO για τη στήριξη της εκπαίδευσης, (κυρίως της πρωτοβάθμιας) διαχρονικά. Στη συνέχεια της εργασίας ερευνώνται οι τομείς και το πλαίσιο δραστηριοτήτων του Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO- ASPnet σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη μελέτη που αφορά στις θεματικές των επιλεγόμενων προγραμμάτων από το 2011 ως to 2018 που εφαρμόζουν τα σχολεία του Δικτύου, σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία και στο κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στους άξονες προτεραιότητας της UNESCO.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ποιοτική εκπαίδευση, εκδημοκρατισμός, ειρήνη, συνεργασία, δίκτυο σχολείων, εκπαιδευτικοί - μαθητές, παγκόσμιες αξίες, κοινωνία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
75

Kiamili Elisabeth-thesis.pdf
1002 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.