ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865096 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-06
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Α.Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών
Γαλανάκη Ε.Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπαμπάλης Θ. Καθηγητής,ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Περίληψη:
Η ηγεσία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Σπουδαίοι και ικανού ηγέτες θα οδηγήσουν την κοινωνία σε επιτυχία. Αν και παραμελείται αρκετά, η ιδέα της εκπαίδευσης των ηγετών γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή. Η ηγεσία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών και πιθανό αυτό με το οποίο οι έρευνες έχουν ασχοληθεί λιγότερο μέχρι τώρα. Είναι απαραίτητο να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών μέσω δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν όραμα, θα διευρύνουν τους ορίζοντες και θα οξύνουν την κριτικό σκέψη αυτών. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση ύπαρξης πιθανών σχέσεων και διαφοροποιήσεων μεταξύ ηγετικών ικανοτήτων, συναισθηματικής νοημοσύνης και τελειομανίας που έχουν τα παιδιά του δημοτικού. Για το σκοπό αυτό δόθηκε ερωτηματολόγιο σε μαθητές και μαθήτριες της έκτης δημοτικού, παιδιά τα οποία κρίθηκαν ότι έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τούς. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τρεις κλίμακες, την RRSL (Roets Rating Scale for Leadership), την Emotional IQ scale (EQ Scale) και τύλος την Perfectionism scale. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγετικών ικανοτήτων και μικρή θετική αλλά στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και τελειομανίας, γεγονός που τοποθετεί τη συναισθηματική νοημοσύνη στο κέντρο του ενδιαφέροντος και ενισχύει τη σπουδαιότητά της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
ηγετικές ικανότητες, συναισθηματική νοημοσύνη, τελειομανία,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
85
Διερεύνηση των ηγετικών χαρακτηριστικών μαθητών δημοτικού με υψηλές ακαδημαικές επιδόσεις.pdf (764 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο