Πρόληψη της αιμορραγίας μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή με μια νέα τεχνική ενταφιασμού του κολοβώματος της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας στον ορογόνο της νήστιδας: Εμπειρία 10 ετών σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865120 144 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-08
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Χαρακοπούλου Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Θεοδώρου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αντώνιος Βεζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόληψη της αιμορραγίας μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή με μια νέα τεχνική ενταφιασμού του κολοβώματος της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας στον ορογόνο της νήστιδας: Εμπειρία 10 ετών σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρόληψη της αιμορραγίας μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή με μια νέα τεχνική ενταφιασμού του κολοβώματος της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας στον ορογόνο της νήστιδας: Εμπειρία 10 ετών σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επέμβαση Whipple αποτελεί μείζονα χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο ήπατος – χοληφόρων – παγκρέατος. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό περιεγχειρητικής θνητότητας έχει περιοριστεί αλλά η νοσηρότητα παραμένει σε υψηλά ποσοστά με συνήθεις μείζονες μετεγχειρητικές επιπλοκές το παγκρεατικό συρίγγιο, την γαστροπάρεση, το ενδοκοιλιακό απόστημα και την αιμορραγία. Η μαζική μετεγχειρητική αιμορραγία είναι μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές. Αν και λιγότερο συνήθης μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα εξαιτίας της ταχείας εξέλιξης. Συσχετίζεται παθοφυσιολογικά με τη δημιουργία παγκρεατικού συριγγίου, η οποία συχνά προηγείται, και το κολόβωμα της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας αποτελεί το πιο σύνηθες εμπλεκόμενο αγγείο. Έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση αυτής της αναστρέψιμης επιπλοκής, με αμφίβολα όμως αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα στην τελευταία δεκαετία στην ΄Β χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» εφαρμόζοντας συστηματικά μία νέα χειρουργική τεχνική «παγίδευσης» του κολοβώματος της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας στον ορογόνο της νήστιδας με σκοπό την ελάττωση του ποσοστού μετεγχειρητικής αιμορραγίας.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη στην οποία συμπεριελήφθησαν 126 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επέμβαση Whipple από τον ίδιο χειρουργό κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2007 έως Δεκέμβρη 2017, στη ΄Β χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Από τον Ιανουάριο του 2015 ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταθερά η προτεινόμενη τεχνική (51 άτομα αποτέλεσαν την ομάδα «ενταφιασμού»).
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος STATA 13.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η τεχνική ενταφιασμού του κολοβώματος της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας φαίνεται να συμβάλλει θετικά στην πρόληψη μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Δεν κατέστη δυνατή η ανάδειξη στατιστικά σημαντικού αποτελέσματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ενταφιασμός του κολοβώματος της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας αποτελεί μία νέα, εύκολη, ασφαλή, γρήγορη και αποτελεσματική τεχνική που φαίνεται να προλαμβάνει την μετεγχειρητική αιμορραγία. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να εξαχθούν τεκμηριωμένα συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επέμβαση Whipple, Κολόβωμα γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας, Μετεγχειρητικές επιπλοκές, Αιμορραγία μετά από παγκρεατεκτομή, Τεχνικές παγίδευσης γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
79
Charakopoulou Alexandra Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο