Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865213 321 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-06
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαρωνίτης Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ευθύμιος
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντωνίου Βαρβάρα
Μέλος ΕΔΗΠ
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λόζιος Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
Περίληψη:
Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, καθώς και στο Πεντάγωνο, αποτέλεσαν την αιματηρότερη και καταστρεπτικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Προκάλεσε χιλιάδες ανθρώπινα θύματα, ήταν απόρροια άκρατου φανατι-σμού και μεταδόθηκε απευθείας, μέσω των ΜΜΕ, σπείροντας τον τρόμο και τον πανικό σε ολόκληρη τη γη, ενώ διαμόρφωσε νέες γεωπολιτικές ισορ-ροπίες.
Πολιτικοί και διπλωμάτες βρέθηκαν σε αχαρτογράφητα ύδατα, προσπα-θώντας να προσδιορίσουν τις νομικές συνέπειες των τρομοκρατικών ενερ-γειών και να εντάξουν την ενδεδειγμένη αντίδραση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο.
Η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων και οι μείζονος σημασίας δραστηριό-τητές τους σε τόσο μικρή έκταση, τους κατέστησε ευάλωτους και διευκόλυνε το έργο των τρομοκρατών.
Στην παρούσα εργασία αναλύονται η περιβαλλοντική επιβάρυνση, η αντι-μετώπιση των επιπτώσεων (άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων.
Κανείς έως τότε κρατικός μηχανισμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν κλήθη¬κε να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τις επιπτώσεις τέτοιας πρωτο-φανούς επίθεσης.
Οι πιέσεις από τις αρχές για ταχεία επιστροφή στην ομαλότητα αποτέ¬λεσαν την κύρια αιτία έκθεσης των συνεργείων διάσωσης σε ρυπογόνους και τοξικούς παράγοντες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγερση αξιώσεων από τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η πολιτεία αντέδρασε, εκπονώντας προγράμματα ανακούφισης των πληγέντων.
Αν και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την 11η Σεπτεμβρίου είναι μεγάλο, το ενδιαφέρον της επιστήμης εστιάζεται στα προβλήματα υγείας, που συνεχώς ανακύπτουν σε ένα σημαντικό μέρος των κατοίκων και όσων είχαν συμμετοχή στο δύσκολο έργο της διάσωσης της ανεύρεσης τυχόν επιζόντων και της απόσυρσης των ερειπίων.
Τα περιστατικά πνευμονικής δυσλειτουργίας και κυρίως νεοπλασιών εξακολουθούν και αυξάνουν με το χρόνο και είναι σημαντικά περισσότερα από τα αντίστοιχα ενός τυχαίου δείγματος πολιτών ίδιας ηλικίας που δεν εκτέθηκαν σε αντιστοίχους κινδύνους.
Τα γεγονότα μας εδίδαξαν ότι οι κίνδυνοι από «ασύμμετρες απειλές» και «αντισυμβατικό πόλεμο» είναι υπαρκτοί.
Η ανάγκη για τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων και αποτελεσματικότερων μέτρων ασφαλείας ήλθε σε αντίθεση με το κοινό αίτημα για μείωση των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών που υπαγορεύει η παγκοσμιο-ποίηση.
Ξεπερνώντας κάποια χρόνια αμηχανίας και επιφυλακτικότητας, ο τεχνικός κόσμος επανασχεδίασε ανθεκτικότερα και ασφαλέστερα κτίρια, και μάλιστα μεγαλύτερου ύψους, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες.
Για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, οι προκλήσεις στον 21ο αιώνα είναι αναμφισβήτητα μεγάλες και υπαγορεύουν την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της.
Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό θα αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διάσωσης, τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων, καθώς και τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Kαταστροφή, εκκένωση, κατάρρευση, μόλυνση, περιβάλλον
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
86

ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.