Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με την αναλογία του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) πριν και μετά την εφηβεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865340 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σπανού Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Χαλαζωνίτης, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Απόστολος Τσολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Ηλίας Μπιτσάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με την αναλογία του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) πριν και μετά την εφηβεία
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με την αναλογία του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) πριν και μετά την εφηβεία
Περίληψη:
Η αναλογία μήκους δείκτη προς μήκος παράμεσου δακτύλου (2Δ:4Δ) αναφέρεται ότι επηρεάζεται από τα επίπεδα των εμβρυϊκών ανδρογόνων. Μελέτες δείχνουν ότι αυτός ο λόγος παρουσιάζει διμορφισμό μεταξύ των 2 φύλων. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μικρότερος στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια, το οποίο ενδεχομένως συσχετίζεται με μεγαλύτερη ενεργοποίηση των υποδοχέων των ανδρογόνων κατά την εμβρυϊκή περίοδο στα αγόρια, άρα και με άλλες διεργασίες διαφοροποίησης μορφολογικών χαρακτηριστικών του φύλου. Μία εξ’ αυτών θεωρείται το σχήμα του κρσνιοπροσωπικού συμπλέγματος. Κατά την παιδική ηλικία, δεν παρατηρείται διαφορά στο σχήμα μεταξύ των δύο φύλων και ο διμορφισμός του φύλου φαίνεται να προκύπτει μετά την εφηβεία, κάτω από την επίδραση ορμονικών παραγόντων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της συσχέτισης του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με την αναλογία 2Δ:4Δ, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τους πιθανούς μηχανισμούς που ενέχονται στις δύο αυτές διεργασίες. Για το σκοπό αυτό, ανατρέξαμε στο ιστορικό αρχείο του Burlington Growth Study Collection, προκειμένου να μελετήσουμε τη συσχέτιση αυτή σε δύο χρονικές στιγμές, πριν και μετά την εφηβεία, με τη μέθοδο της γεωμετρικής μορφομετρίας. Συγκεκριμένα, επιλέξαμε πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες και ακτινογραφίες άκρας χειρός 36 αγοριών, στην ηλικία των 10 (Τ1) και 18 (Τ2) ετών, καθώς και 34 κοριτσιών, στις ηλικίες των 10 (Τ1) και 17 (Τ2) ετών. Για τον υπολογισμό του μήκους των δακτύλων ιχνογραφήθηκαν 6 σημεία σε κάθε δάκτυλο, τα οποία ανά δύο αντιπροσωπεύουν το μήκος της κάθε φάλαγγας, οπότε αθροιστικά το συνολικό μήκος του δακτύλου. Το σχήμα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος περιγράφηκε από 15 συνεχόμενες καμπύλες, αντίστοιχα με τις διάφορες κρανιοπροσωπικές ανατομικές δομές σε κάθε πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία.. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αλληλεπίθεση Προκρούστη και ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) για την εκτίμηση της μεταβλητότητας του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Η πιθανή συσχέτιση του λόγου 2Δ:4Δ με το σχήμα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος εξετάστηκε με ανάλυση παλινδρόμησης. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναλογία των δακτύλων μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών Τ1 και Τ2, για κάθε φύλο χωριστά (αγόρια: P=0,691, κορίτσια:P=0,379), οπότε εν συνεχεία υπολογίσαμε το μέσο όρο της αναλογίας των Τ1 και Τ2, για να συγκρίνουμε το λόγο μεταξύ των δύο φύλων. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναλογία 2Δ:4Δ μεταξύ των δύο φύλων και συγκεκριμένα μεγαλύτερος στα κορίτσια (2Δ:4Δ= 0,938945) συγκριτικά με τα αγόρια (2Δ: 4Δ= 0,924032)(P=0,002). Κατά την αξιολόγηση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, εν αντιθέσει με το λόγο των δακτύλων και σε συμφωνία με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν παρατηρήθηκε διμορφισμός φύλου πριν την εφηβεία(P=0,19), ο οποίος όμως διαπιστώθηκε μετά την εφηβεία, όπως ήταν αναμενόμενο. Οι πρώτες 11 κύριες συνιστώσες περιέγραφαν περίπου το 79% της μεταβλητότητας του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Η συσχέτιση μεταξύ του λόγου των δακτύλων και του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος έγινε για τις χρονικές στιγμές Τ1 και Τ2, για κάθε φύλο χωριστά. Συγκεκριμένα, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ τους, ούτε στη χρονική στιγμή Τ1 (κορίτσια: P=0,20, αγόρια: P=0,32), αλλά ούτε και μετά την εφηβεία, στη χρονική στιγμή Τ2 (κορίτσια: P=0,78, αγόρια: P=0,80). Από τα ευρήματα της μελέτης μας, μπορούμε να συνάγουμε ότι πιθανώς διαφορετικοί βιολογικοί μηχανισμοί δράσης ενέχονται στη μορφολογική διαφοροποίηση της αναλογίας του μήκους των δακτύλων και του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ή ίδιοι μηχανισμοί αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για τα δύο αυτά μορφολογικά χαρακτηριστικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μορφομετρία, Αναλογία μήκους δακτύλων, Κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
48
diplwmatiki spanou.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο