Κοινωνική Αλληλεπίδραση δια μέσου της "εικονικής πραγματικότητας" και μορφές χρήσης του διαδικτύου στην εφηβεία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2865492 93 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ρήγα Δέσποινα-Δήμητρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Γκαρή, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Βασιλική Λίσσυ Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Πέτρος Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Άννα Παγοροπούλου-Αβεντισιάν, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνική Αλληλεπίδραση δια μέσου της "εικονικής πραγματικότητας" και μορφές χρήσης του διαδικτύου στην εφηβεία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κοινωνική Αλληλεπίδραση δια μέσου της "εικονικής πραγματικότητας" και μορφές χρήσης του διαδικτύου στην εφηβεία
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου στους εφήβους, σε συνάρτηση με ψυχοκοινωνικές μεταβλητές και δημογραφικά δεδομένα. Η χρήση του διαδικτύου εξετάστηκε σε τρεις διαφορετικές φάσεις της εφηβείας, δηλαδή σε μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών, καθώς και σε πρωτοετείς φοιτητές ηλικίας 18 ετών, σε δείγμα 974 ατόμων. Συμμετείχαν και τα δύο φύλα σε ικανοποιητική αναλογία, ενώ παράλληλα το δείγμα προερχόταν από διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κοινωνικό άγχος συσχετίζεται περισσότερο με τη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου, στην οποία ο ρόλος των δυσπροσαρμοστικών γνωσιών είναι ουσιαστικής σημασίας. Τέλος, οι ώρες χρήσης του διαδικτύου, ο φόβος αρνητικής αξιολόγησης και η κοινωνική αποφυγή μπορούν να αποτελέσουν ικανοποιητικούς παράγοντες πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης, με διαμεσολαβητικό τον ρόλο της ανάγκης του ανήκειν και της συλλογικής αυτοεκτίμησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
διαδίκτυο, δυσλειτουργική χρήση, έφηβοι, φόβος αρνητικής αξιολόγησης, δυσπροσαρμοστικές γνωσίες, ανάγκη του ανήκειν, συλλογική αυτοεκτίμηση, κοινωνική αποφυγή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
14
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
264
Αριθμός σελίδων:
353

Διατριβή-Δέσποινα-Δήμητρα Ρήγα.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.