Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος αντιστιγματιστικής παρέμβασης σε φοιτητές της κατεύθυνσης κοινοτικής υγείας (Τμήμα Επισκεπτών Υγείας) του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865614 294 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-19
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κουτσουραδή Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καλλιρρόη Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος αντιστιγματιστικής παρέμβασης σε φοιτητές της κατεύθυνσης κοινοτικής υγείας (Τμήμα Επισκεπτών Υγείας) του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος αντιστιγματιστικής παρέμβασης σε φοιτητές της κατεύθυνσης κοινοτικής υγείας (Τμήμα Επισκεπτών Υγείας) του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας
Περίληψη:
Σημασία: Το στίγμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο χώρο της ψυχικής υγείας και φαίνεται πως συχνά εμποδίζει και τους επαγγελματίες υγείας στο έργο τους. Η βιβλιογραφία προτείνει την εφαρμογή αντιστιγματιστικών παρεμβάσεων σε βασικές ομάδες που εμπλέκονται με ψυχικά ασθενείς, όπως των επαγγελματιών υγείας, για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στην καταπολέμηση του στίγματος. Οι Επισκέπτες Υγείας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δομές στην κοινότητα και ανήκουν στους επαγγελματίες υγείας που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις τρεις βαθμίδες της υγείας, με στόχο την ομαλή μετάβαση από το άσυλο στην κοινότητα. Η σχιζοφρένεια αποτελεί την μορφή της πιο αντιπροσωπευτικής ψυχικής νόσου στις αναπαραστάσεις του κοινού και συνδέεται με το μεγαλύτερο στίγμα. Η συγκεκριμένη αντιστιγματιστική παρέμβαση που εφαρμόστηκε σε φοιτητές Επισκεπτών Υγείας στοχεύει στο ατομικό επίπεδο επιρροής και περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την επαφή μέσω βίντεο με άτομο με ψυχική ασθένεια ως μοντέλο καλής πρακτικής στη μείωση του κοινωνικού στίγματος της σχιζοφρένειας μετά την κατά πρόσωπο επαφή.
Μέθοδος: Ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη δοκιμή μεταξύ υποκειμένων με δύο ομάδες, η μία ομάδα, παρέμβασης, έλαβε το αντιστιγματιστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης(ενημέρωση και επαφή μέσω παρουσίασης βίντεο, ΕΒ) και η δεύτερη ομάδα, ελέγχου, έλαβε την εκπαίδευση μόνο(Ε). Για την μέτρηση των γνώσεων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MAKS, για την μέτρηση των στάσεων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ASMI και για την μέτρηση της κοινωνικής απόστασης χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Κοινωνικής απόστασης.
Αποτελέσματα: Οι γνώσεις για την ψυχική ασθένεια βελτιώθηκαν και στις 2 ομάδες. Οι στάσεις για τα άτομα με σχιζοφρένεια βελτιώθηκαν στην ομάδα ΕΒ ως προς τη διάσταση «αισιοδοξία» της κλίμακας ASMI ενώ η κοινωνική απόσταση μειώθηκε στον παράγοντα «σχέσεις εμπιστοσύνης» για την ομάδα ΕΒ.
Συμπεράσματα: Οι γνώσεις για την ψυχική ασθένεια δύνανται να βελτιωθούν με μια μικρής διάρκειας παρέμβαση. Αναφορικά με τις στάσεις και την κοινωνική απόσταση η βελτίωση υπήρξε σε κάποιους παράγοντες των κλιμάκων στα άτομα της ομάδας ΕΒ επιβεβαιώνοντας τις ερευνητικές μας υποθέσεις. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως οι φοιτητές Επισκεπτών Υγείας έχουν αυξημένες γνώσεις για την ψυχική ασθένεια, θετικές στάσεις και η επιθυμητή κοινωνική απόσταση που επιθυμούν να διατηρήσουν από τα άτομα με σχιζοφρένεια ήταν μικρή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στίγμα ψυχικής ασθένειας, Σχιζοφρένεια, Επισκέπτες υγείας, Παρέμβαση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
96

Διπλωματική_ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.