Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και ενδοοικογενειακές σχέσεις: αντιλήψεις φοιτητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865799 191 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Στυλιανή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
'Αρτεμις Γιώτσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Καθηγήτια Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια Στατιστικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και ενδοοικογενειακές σχέσεις: αντιλήψεις φοιτητών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και ενδοοικογενειακές σχέσεις: αντιλήψεις φοιτητών
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν αφενός να εξετάσει αν η ανάμνηση της εκλαμβανόμενης πατρικής και μητρικής απόρριψής επηρεάζει θετικά την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Αφετέρου, διερευνήθηκε πόσο η εκλαμβανόμενη υψηλή ποιότητα μίας φιλικής σχέσης επηρεάζει την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης στα ΜΚΔ. Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της λογιστικής παλινδρόμησης σε ένα δείγμα ενηλίκων. Το δείγμα αποτελούνταν από 200 φοιτητές (54% άνδρες και 46% γυναίκες) μέσης ηλικίας M= 24.34 (SD= 4.82), τόσο προπτυχιακούς (53%) όσο και μεταπτυχιακούς (47%). Η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για να προβλέψει την έκβαση «Αναζήτησης κοινωνικής υποστήριξης σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης». Στο μοντέλο συμπεριλήφθηκαν ως προβλεπτικές μεταβλητές τα σκορ των εξής τριών ερωτηματολογίων: (α) Η εκλαμβανόμενη γονική ανάμνηση απόρριψης εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο PARQ Adult, Short form (24 δηλώσεις). (β) Η ποιότητα της φιλίας αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο Adult Friendship Questionnaire (27 δηλώσεις). (γ) Η ανάγκη αναζήτησης υποστήριξης μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο Attraction to Computer-Mediated Social Support (33 δηλώσεις). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Enter. Το τελικό μοντέλο είχε τη δυνατότητα να εξηγήσει το 15.6% έως και 21.4% της διακύμανσης, ενώ συνολικά, ήταν σε θέση να προβλέψει με επιτυχία το 69.1% των περιπτώσεων. Η αύξηση της ποιότητας της φιλίας προέκυψε ότι συνεπάγεται με μία μείωση στις πιθανότητες «Αναζήτησης κοινωνικής υποστήριξης σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» (OR 0.965).

Λέξεις-κλειδιά: Γονική απόρριψη, ποιότητα φιλίας, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική υποστήριξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενδοοικογενειακές σχέσεις, αντιλήψεις φοιτητών, γονεϊκή αποδοχή-απόρριψη, ποιότητα φιλίας, κοινωνική υποστήριξη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
231
Αριθμός σελίδων:
85

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
569 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.