Παιδαγωγικές, ψυχολογικές και διδακτικές διαστάσεις του παραμυθιού και παιδαγωγική αξιοποίησή του στην προσχολική αγωγή και τη δημοτική εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865894 1037 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τζιβρά Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παιδαγωγικές, ψυχολογικές και διδακτικές διαστάσεις του παραμυθιού και παιδαγωγική αξιοποίησή του στην προσχολική αγωγή και τη δημοτική εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παιδαγωγικές, ψυχολογικές και διδακτικές διαστάσεις του παραμυθιού και παιδαγωγική αξιοποίησή του στην προσχολική αγωγή και τη δημοτική εκπαίδευση
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να εξετάσει τον πολύπλευρο και πολυδιάστατο χαρακτήρα του παραμυθιού και την αξιοποίησή του στην προσχολική αγωγή και τη δημοτική εκπαίδευση, δηλαδή το παραμύθι ως διαπλαστικό, εκπαιδευτικό και μορφωτικό εργαλείο αγωγής, μάθησης, διαπαιδαγώγησης και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης.
Αρχικά περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού, ως είδος της προφορικής λαϊκής παράδοσης. Κατόπιν διατυπώνονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις των ειδικών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του παραμυθιού, τόσο από την πλευρά της Παιδαγωγικής Επιστήμης όσο και της Ψυχολογίας και ιδιαίτερα της ανάπτυξης του παιδιού, καθώς και της Ψυχανάλυσης με ειδικότερη αναφορά στις θεωρητικές απόψεις του Sigmund Freud και του Bruno Bettelheim. Στη συνέχεια, τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα παραδείγματα, η πρόταση της μεθοδικής εισαγωγής του παραμυθιού, του πιο αγαπητού και ουσιωδέστερου είδους της προφορικής λαϊκής παράδοσης, στην προσχολική αγωγή και στη δημοτική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας, προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί να μαθαίνει ευχάριστα και εποικοδομητικά. Με τη συμβολή του εικονογραφημένου παραμυθιού, παιγνιωδών δραστηριοτήτων και της βιωματικής συμμετοχής του στα δρώμενα το παιδί μαθαίνει να κατακτά τη γνώση, να την οικοδομεί και να την αξιοποιεί.
Επίσης η εργασία αναφέρεται στη συμβολή του παραμυθιού στην Ειδική Αγωγή παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Καθίσταται φανερή η δυνατότητα του παραμυθιού να επηρεάζει θετικά κάθε παιδί έχοντας πάντα αφετηρία τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και καλλιέργειας ενός φάσματος ικανοτήτων, αξιοποιώντας τους τύπους της πολλαπλής νοημοσύνης, σύμφωνα με τη θεωρία του H. Gardner. Επιπλέον γίνεται λόγος για τα κριτήρια εκλογής κατάλληλων διδακτικά και παιδαγωγικά παραμυθιών, για τη σχέση του παραμυθιού με τα σχολικά μαθήματα και τέλος για την τέχνη και την τεχνική της αφήγησης.
Ο ρόλος του δασκάλου στην επαφή του παιδιού με το παραμύθι είναι πολύμορφος και ουσιώδης, αφού καλείται να λειτουργήσει ως αναγνώστης, εμψυχωτής, διαμεσολαβητής και συνοδοιπόρος. Ο δάσκαλος με τις δραστηριότητες που θα επιλέξει για να φέρει σε επαφή τους μαθητές του με το παραμύθι επιδιώκει να καλλιεργήσει συγχρόνως την κριτική σκέψη και την ερμηνευτική ικανότητα, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη προβληματισμού των παιδιών.
Λέξεις κλειδιά: παραμύθι και αγωγή, μέθοδοι διδασκαλίας του παραμυθιού, παραμύθι και νοημοσύνη, παραμύθι και κριτική σκέψη, παραμύθι και ειδική αγωγή, αφήγηση παραμυθιού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
παραμύθι και αγωγή, μέθοδοι διδασκαλίας του παραμυθιού, παραμύθι και νοημοσύνη, παραμύθι και κριτική σκέψη, παραμύθι και ειδική αγωγή, αφήγηση παραμυθιού.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
279
Αριθμός σελίδων:
124
Τζιβρά Παρασκευή ΑΜ-216821.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο