Η παιδική κατάθλιψη και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε τμήματα ένταξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866243 289 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-14
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Πολυκανδριώτη Αστερόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΑΠΗ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ
ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παιδική κατάθλιψη και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε τμήματα ένταξης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η παιδική κατάθλιψη και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε τμήματα ένταξης
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση καταθλιπτικών συμπτωμάτων και η σύνδεσή τους με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τόσο σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και σε παιδιά με Δυσλεξία, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 120 παιδιά, 60 παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 60 παιδιά που φοιτούν σε τμήματα ένταξης και αντιμετωπίζουν τις παραπάνω δυσκολίες. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που δόθηκαν είναι δύο: Το Child Depression Inventory (Kλίμακα Καταγραφής της Παιδικής Κατάθλιψης) και το Short Form of Greek Big Five Questionnaire For children (Συντόμευση της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου των 5 παραγόντων για παιδιά).
Τα αποτελέσματα του CDI (Κλίμακα καταγραφής παιδικής κατάθλιψης) φανέρωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και αυτών με Δυσλεξία, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας αλλά και Διαταραχή αυτιστικού Φάσματος, ως προς τους υποπαράγοντες της κλίμακας, φάνηκαν δηλαδή να είναι πιο επιβαρυμένα στον τομέα της Ανηδονίας, των Διαπροσωπικών προβλημάτων, της Αρνητικής Αυτοεκτίμησης και Διάθεσης αλλά και της Αναποτελεσματικότητας.
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα αποτελέσματα του GBFQ-C-SF (Συντόμευση της ελληνικής έκδοσης του Ερωτηματολογίου των 5 παραγόντων). Τόσο τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπεκινητικότητας όσο και τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, συγκέντρωσαν χαμηλότερη βαθμολογία στους παράγοντες της Συνεργατικότητας και της Ευσυνειδησίας όπως αντίστοιχα συνέβη και στα παιδιά με Δυσλεξία ως προς τον παράγοντα της Διαθεσιμότητας των Εμπειριών.
Συμπερασματικά, τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη της συναισθηματικής στήριξης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς εντοπίζονται δυσκολίες σε τομείς που σχετίζονται με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Το έργο του εκπαιδευτικού είναι να προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους αλλά και να τονώσει την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
κατάθλιψη, τμήμα ένταξης, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, Δυσλεξία, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ψυχική ανθεκτικότητα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
510
Αριθμός σελίδων:
197

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΕΡΟΠΗ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.