Μοναξιά και διαδικτυακή επικοινωνία μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866429 268 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σταύρου Ζαχαρένια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Σιδερίδης, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοναξιά και διαδικτυακή επικοινωνία μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοναξιά και διαδικτυακή επικοινωνία μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη μοναξιά και την ποσότητα διαδικτυακής επικοινωνίας, καθώς και ανάμεσα στη μοναξιά και τους σκοπούς-κίνητρα της διαδικτυακής επικοινωνίας στην ύστερη παιδική ηλικία ή προεφηβεία.
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 277 μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού από δημοτικά σχολεία της Αττικής. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν η Κλίμακα Αποθεμάτων στις Σχέσεις και Μοναξιάς (Hayden, 1989• Γαλανάκη, Αμανάκη, & Ξύκη, 2012 - ελληνική προσαρμογή), η Κλίμακα της Ποσότητας Διαδικτυακής Επικοινωνίας (Valkenburg & Peter, 2007• Bonetti, Campbell, & Gilmore, 2010) και η Κλίμακα των Σκοπών-Κινήτρων Διαδικτυακής Επικοινωνίας (Peter, Valkenburg, & Schouten, 2006• Bonetti, Campbell, & Gilmore, 2010).
Τα ευρήματα έδειξαν χαμηλά ποσοστά μοναξιάς στην ύστερη παιδική ή προεφηβική ηλικία και στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου, με τα αγόρια να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς. Όσον αφορά στην ποσότητα διαδικτυακής επικοινωνίας, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση φύλο x τάξη φοίτησης, με τα αγόρια να επικοινωνούν περισσότερο από τα κορίτσια και τα αγόρια της Στ΄ τάξης να επικοινωνούν περισσότερο από τα αγόρια της Ε΄ τάξης. Ως προς τους σκοπούς διαδικτυακής επικοινωνίας, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου, με τα αγόρια να επικοινωνούν περισσότερο από τα κορίτσια για τους σκοπούς-κίνητρα της ψυχαγωγίας, του κοινωνικού αντισταθμίσματος, της γνωριμίας με άλλους ανθρώπους και της κοινωνικής ένταξης. Οι δείκτες συνάφειας έδειξαν ότι η μοναξιά δεν σχετίζεται με την ποσότητα διαδικτυακής επικοινωνίας. Ως προς τους σκοπούς διαδικτυακής επικοινωνίας, βρέθηκε στατιστικά σημαντική, αν και αριθμητικά μικρή, αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στον επιμέρους σκοπό της διατήρησης σχέσεων και στη μοναξιά, καθώς και σε μία από τις διαστάσεις της, την έλλειψη ενσωμάτωσης στην ομάδα των συνομηλίκων.
Τα ευρήματα συζητούνται στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη σχέση της μοναξιάς με τη διαδικτυακή επικοινωνία, διατυπώνονται οι περιορισμοί και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, καθώς και προτάσεις για την πρόληψη και την παρέμβαση, με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μοναξιά, διαδικτυακή επικοινωνία, κίνητρα, ποσότητα διαδικτυακής επικοινωνίας, Έλληνες προέφηβοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
202
Αριθμός σελίδων:
102

Διπλωματική_Σταύρου Ζ. Τελική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.