Η συμμετοχή του ψυχοθεραπευτή ως υποκείμενο στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866718 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ασπραδάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασλαματζής Γρηγόριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιεροδιακόνου-Μπένου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμμετοχή του ψυχοθεραπευτή ως υποκείμενο στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συμμετοχή του ψυχοθεραπευτή ως υποκείμενο στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
Περίληψη:
Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία εξετάζεται η σημασία της υποκειμενικότητας του θεραπευτή, για τη διαδικασία της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας. Η μελέτη χωρίζεται σε θεωρητικό και κλινικό μέρος.
Στο θεωρητικό μέρος, αρχικά, γίνεται μια εκτενής ανασκόπηση στην εξέλιξη της θεώρησης της αλληλεπίδρασης θεραπευτή και θεραπευόμενου, από τις απαρχές της αναλυτικής διαδικασίας έως και σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά στις έννοιες του υποκειμένου και της υποκειμενικότητας, της προβλητικής ταύτισης, της διϋποκειμενικότητας και του αναλυτικού τρίτου. Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώνεται στο ζήτημα της υποκειμενικότητας του θεραπευτή και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και εξετάζεται πώς η υποκειμενική του εμπειρία, νοητική και σωματική, σχετίζεται με τη θεραπευτική διαδικασία.
Στο κλινικό μέρος, παρουσιάζεται υλικό, κατά το οποίο οι ιδιαίτερες στιγμές της αλληλεπίδρασης θεραπεύτριας και θεραπευόμενης εξετάζονται από διϋποκειμενική σκοπιά. Πιο συγκεκριμένα, συμβάντα που διαδραματίστηκαν κατά τη θεραπευτική διαδικασία, όπως η απώλεια των κλειδιών του γραφείου, η αλλαγή του χώρου που γινόταν η θεραπεία και τελικώς η πτώση της θεραπεύτριας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, διερευνώνται ως προς το ιδιαίτερο νόημα που έχουν αναφορικά με τη συγκεκριμένη θεραπευτική δυάδα. Επιπλέον, μελετάται η σημασία της προσωπικής ιστορίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της θεραπεύτριας, σε σχέση με τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τη θεραπευόμενή της.
Στη μελέτη αυτή, που έχει τα χαρακτηριστικά ποιοτικής έρευνας, επιχειρείται να τεκμηριωθεί το υπό διερεύνηση θέμα, με βάση τις κυριότερες βιβλιογραφικές αναφορές που σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η μελέτη περίπτωσης για την κλινική υποστήριξή του.
Η εργασία αυτή έχει στόχο να συμβάλλει στην εν εξελίξει έρευνα, για την επιστημονική τεκμηρίωση της θεώρησης της ψυχοδυναμικής θεραπείας ως διϋποκειμενικής διαδικασίας και στην περαιτέρω διερεύνηση της σημασίας της υποκειμενικότητας του θεραπευτή, μέσα σε αυτήν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Yποκειμενικότητα, Διϋποκειμενικότητα, Αναλυτικός τρίτος, Προβλητική ταύτιση, Σωματική αντιμεταβίβαση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
51
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Διπλωματική Εργασία χ.pdf (977 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο